Usein kysyttyjä liikennevahinkotilastoja

Liikennevakuutuskeskukselle ilmoitetut liikennevahingot 2013–2017, sisältää:

  • vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat vahingot
  • tuntemattomien ajoneuvojen aiheuttamat vahingot
  • ulkomaisten ajoneuvojen aiheuttamat vahingot
  • auttamisvahingot eli liikenneonnettomuuspaikalle tulleelle sivulliselle kolarin uhrien auttamisesta aiheutuneet vahingot
  • siirtovahingot eli siirtoluvalla liikenteessä olleiden ajoneuvojen aiheuttamat vahingot
  • edustaja- ja elinvahingot eli ulkomailla sattuneet vahingot, joissa Liikennevakuutuskeskus on toiminut ulkomaisen vakuutusyhtiön edustajana tai nimetyn edustajan puuttuessa korvauselimenä

 

Vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat vahingot 2013–2017

Moottoriajoneuvojen aiheuttamat porovahingot 2012–2017

19.04.2018