Kevyen liikenteen tapaturmat Helsingissä – mitä tilastot kertovat

Tiedote 8.10.2015

Liikennevakuutuskeskus
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT

Moottoriajoneuvon törmätessä kevyen liikenteen kulkijaan syynä on useimmiten kuljettajan havaintovirhe. Pitkän ajan tilastot kertovat kuitenkin, että yleisimmät riskit kevyessä liikenteessä ovat muualla kuin yhteenajoissa moottoriliikenteen kanssa.

Moottoriajoneuvon kuljettaja ei ole havainnut toista osapuolta lainkaan ennen törmäystä 70 %:ssa Helsingissä vuosina 2004–2013 tapahtuneista kuolemaan johtaneista kevyen liikenteen onnettomuuksista. Kaupunkiympäristö asettaa kovia haasteita havainnoinnille. Riskejä voi kuitenkin pienentää sovittamalla ajonopeutensa tilanteeseen ja olemalla valppaana. Sama neuvo toimii ohjenuorana kulkuneuvosta huolimatta.

Vakavimmat seuraukset pyöräilyonnettomuuksissa syntyvät yhteentörmäyksissä moottoriajoneuvon kanssa. Eniten vammautumisia pyöräillessä sattuu kuitenkin, kun pyöräilijä kaatuu itsekseen. Työmatkalla sattuneista pyöräilytapaturmista 78 % on kaatumisia ja liukastumisia. Yhteentörmäyksiä auton kanssa on 12 % ja toisen polkupyörän, mopon tai moottoripyörän kanssa 6 %.

– Pyöräilyn yleisimmät riskit ovat kaatumisissa aivan niin kuin mopoilussa ja moottoripyöräilyssäkin, muistuttaa yhteyspäällikkö Tapio Koisaari Liikennevakuutuskeskuksesta.

Tarkasteltaessa kuolemaan johtaneita kevyen liikenteen onnettomuuksia selvästi heikoimmassa asemassa ovat jalan kulkevat ikäihmiset. Vuosina 2004–2013 Helsingin kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuolleista suurin osa (35/38) oli jalankulkijoita, ja heistä yli puolet oli 65-vuotiaita tai vanhempia. Lisäksi kymmenen vuoden aikana kuoli kolme pyöräilijää.

Faktoja kevyestä liikenteestä Helsingissä:

  • Helsingissä sattuu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tilastojen mukaan keskimäärin 7 kuolemaan johtavaa liikenneonnettomuutta vuodessa.
  • Onnettomuudet jakaantuvat tasaisesti moottori- ja kevyen liikenteen onnettomuuksiin.
  • Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tilastojen mukaan työmatkoilla Helsingissä sattuu vuodessa 890 työmatkatapaturmaa polkupyörällä ja 3 300 jalan.
  • Polkupyörällä sattuneista vahingoista suuri osa jää kuitenkin tilastojen ulkopuolelle, joten kaatumisia voi olla tilastoituakin enemmän.
  • Luvut ovat keskiarvoja vuosilta 2009–2013.

 

Lisätietoja:

Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, p. 040 450 4782
Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, p. 050 306 9884
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi
Viestintä, p. 040 450 4700

 

08.10.2015