Asko Niosta Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtaja – Minna Plit-Turunen PVK:n yksikönjohtajaksi

Uutinen 29.2.2016

OTK, varatuomari Asko Nio siirtyy Potilasvakuutuskeskuksen johtajan tehtävästä koko Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtajaksi 1.3.2016 alkaen. Hänen päävastuualueinaan tulevat olemaan Vakuutuskeskuksen eri lajien lainsäädäntöhankkeet sekä muut toimintaympäristöä koskevat tehtävät, edunvalvonta ja sidosryhmätyö. Nio vastaa lisäksi potilasvakuutusjärjestelmän kehittämisestä ja potilasvakuutuksen vakuuttamiskysymyksistä sekä lääkevahinkojen korvaamisesta.

Potilasvakuutuskeskuksen yksikönjohtajaksi on nimitetty 1.3.2016 alkaen OTK, varatuomari Minna Plit-Turunen. Hän vastaa Potilasvakuutusyksikön kokonaistoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä osaltaan potilasturvallisuustyöstä, tutkimuksesta ja viestinnästä.

Lisätietoja

Lainsäädäntöjohtaja Asko Nio, p. 040 450 4614 Yksikönjohtaja Minna Plit-Turunen, p. 040 450 4632 etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Vakuutuskeskus on neljän turvaavan vakuutuslajin osaamiskeskus ja yhteenliittymä. Sen muodostavat Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli. Keskus hoitaa lakisääteistä vakuutus- ja korvaustoimintaa sekä suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa jäsenyhtiöidensä yhteistyötä ja kansainvälisiä tehtäviä. Vakuutuskeskuksen organisaatiot toimivat yhteisillä resursseilla ja niillä on yhteinen johto.

03.11.2017