Alkoholi tappaa kesäliikenteessä kahdesti viikossa

Tiedote 18.6.2015

Juhannus on tyypillinen ajankohta alkoholionnettomuuksille, sillä suurin osa niistä ajetaan kesäisinä viikonloppuöinä. Kesäkuukausina liikenteessä sattuu keskimäärin kahdeksan kuolemaan johtavaa alkoholionnettomuutta kuukaudessa, eli kaksi viikossa. Talvella vastaava määrä on kaksi kuukaudessa. 

Tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista alkoholionnettomuuksista on juuri valmistunut raportti, josta löytyvät varmistuneet onnettomuustiedot viiden vuoden ajalta. Vuosina 2009–2013 sattui 257 onnettomuutta, joissa alkoholilla oli osuutta. Ihmisiä näissä onnettomuuksissa kuoli 289. Menehtyneistä 209 oli rattijuoppoja, 69 rattijuopon kyydissä olleita matkustajia ja 11 muita.

– Alkoholionnettomuudet ovat vähentyneet yleisen liikenneturvallisuuskehityksen myötä, mutta luvut ovat edelleen huolestuttavia, toteaa liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

Valtaosa (75 %) onnettomuuksista ajoittui huhti–syyskuun välille. Ajanjaksolla painottuivat kesäkuukaudet ja erityisesti viikonloppuyöt. Iltakuuden ja keskiyön välillä onnettomuuksista sattui 29 %, keskiyön ja aamukuuden välillä 43 %. Suurin osa (83 %) onnettomuuksista sattui haja-asutusalueilla ja taajaman lähialueilla, kun taajamassa sattuneiden onnettomuuksien osuus oli vain 17 %.

– Onnettomuuden kohtalokkaisiin seurauksiin vaikuttavat alkoholin lisäksi tyypillisesti vielä ylinopeus sekä turvavöiden tai kypärän käytön laiminlyönti, tarkentaa liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen.

Onnettomuushetkellä 62 % kuljettajista ajoi vähintään 10km/h ylinopeutta.  Vain vajaa kolmannes (32 %) oli kiinnittänyt turvavyön tai kypärän kunnollisesti.

Viidennes turmakuskeista käyttänyt myös huumeita tai lääkkeitä

Vuosina 2009–2013 törkeän rattijuopumuksen 1,2 promillen rajan ylitti 81 % onnettomuuskuskeista. Alkoholin lisäksi ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena heistä oli 19 %.

Turman aiheuttaneista kuljettajista 68 %:lla oli taustalla vähintään yksi liikennerangaistus. Ilman voimassa olevaa ajokorttia, ajokiellossa tai muusta syystä vailla ajo-oikeutta oli 18 %. Lisäksi 6 %:lla ei ollut koskaan ollutkaan ajokorttia.

Onnettomuuden aiheuttaneista rattijuopoista peräti kolmasosa oli iältään alle 25-vuotiaita. Onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista 14 oli naisia, eli vain 5 %. Miehiä oli 243 eli 95 %.

Vuosina 2009–2013 rattijuoppojen yksittäisonnettomuuksia oli 74 % ja yhteenajoja toisen ajoneuvon kanssa 26 %. Rattijuopon aiheuttamissa onnettomuuksissa kuoli lisäksi viisi jalankulkijaa ja kaksi pyöräilijää.

– Alkoholionnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä alkolukkojen käyttöönottamisella olisi suuri merkitys, painottaa Kalle Parkkari.

Lisätietoja:

VALT Alkoholionnettomuudet -raportti 2015

 

18.06.2015