Rattijuoppojen aiheuttamia onnettomuuksia tapahtuu eniten kesällä

Tiedote 26.5.2014

Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT

Rattijuopot aiheuttivat viime vuonna 56 kuolinonnettomuutta. Näistä 71 % ajoittui huhti–syyskuun väliselle ajalle. Lisäksi rattijuopon aiheuttamia onnettomuuksia tapahtui erityisen paljon viikonloppuina ja yöaikaan, ilmenee liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ennakkoraportista.

– Kesään yhdistyy esimerkiksi viikonloppuina juhliminen, jolloin saatetaan lähteä herkemmin ajamaan päihtyneenä, liikenneonnettomuuksien tutkinnan johtaja Kalle Parkkari kertoo.

Tyypillisesti onnettomuudessa menehtynyt oli juopuneen kuljettajan ajamassa autossa. Onnettomuuksista useimmat olivat ulosajoja.

Rattijuopumuksia ei ole kyetty vähentämään

Kaikkiaan tutkijalautakunnat tutkivat viime vuonna 195 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Lähes joka kolmannessa onnettomuudessa oli osallisena rattijuoppo. Alkoholionnettomuuksien määrä nousi vuonna 2013 pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolelle. Etenkin työikäisten kuljettajien osuus jatkoi kasvuaan.

– Vuonna 2012 suunta näytti jo hyvältä, sillä alkoholionnettomuudet vähenivät selkeästi. Tämä kehitys ei kuitenkaan valitettavasti jatkunut, Kalle Parkkari toteaa.

European Transport Safety Councilin (ETSC) 2010 -raportin mukaan poliisin puhallutuksia tehdään suhteellisen usein. Vuonna 2010 Suomessa tehtiin 429 puhalluskoetta tuhatta asukasta kohden, kun vastaavat luvut Norjassa olivat 367 ja Ruotsissa 287.

– Poliisin ahkerasta puhallutuksesta huolimatta rattijuopon kiinnijäämismahdollisuus on vielä liian pieni. Muita liikenneonnettomuuksia on kyetty vähentämään, mutta ei alkoholionnettomuuksia. Päihtyneenä ajamista voitaisiin torjua esimerkiksi lisäämällä alkolukkojen käyttöä, Parkkari arvioi.

Kuolemaan johtaneet alkoholionnettomuudet ajetaan usein tuhdissa humalassa – viime vuonna jopa 88 % onnettomuuskuljettajista ylitti törkeän rattijuoppouden 1,2 promillen rajan. Lisäksi 40 %:lla kuljettajista oli taustallaan rattijuopumustuomio. Usein rattijuopumukseen yhdistyy myös ylinopeus ja se, että ei käytetä turvavyötä.

Lisätietoja

  • Liikenneonnettomuuksien tutkinnan johtaja Kalle Parkkari, puh. 040 450 4627
  • Liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen, 040 450 4531
  • Viestintäpäällikkö Leena-Mari Tanskanen, 040 450 4676
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Liite: VALT-ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista 2013

23.03.2015