Moottorikelkkaturmat tapahtuvat yleensä tutuilla reiteillä

Tiedote 24.3.2016

Liikennevakuutuskeskus
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT

Kuolemaan johtaneet moottorikelkkaonnettomuudet tapahtuvat lähes poikkeuksetta tutussa ympäristössä. Onnettomuustutkinnassa on selvinnyt, että menehtyneitä kuljettajia on usein varoitettu vaikeista olosuhteista ennen onnettomuutta.

– Varoitukset esimerkiksi heikoista jäistä kannattaa ottaa vakavasti. Vaara voi yllättää tutussakin ympäristössä ja olosuhteissa, maastoliikenteen erikoisasiantuntija Reijo Köngäs huomauttaa.

Vuosina 2014–2015 sattui kumpanakin vuonna kahdeksan kuolemaan johtanutta moottorikelkkaonnettomuutta. Menehtyneitä oli molempina vuosina yhdeksän.

Useat moottorikelkkaonnettomuudet tapahtuvat jäällä. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat suosittelevat jäänaskalien ja kelluntavälineiden käyttämistä jääalueilla kelkkaillessa. Neljä jäiden uhreista olisi voinut selviytyä naskalien avulla hengissä.

Jäällä sattuneiden kelkkailuonnettomuuksien lisäksi kuolemaan johti viime vuonna kaksi tieltä suistumista sekä kaksi tapausta, joissa kelkka kaatui kuljettajan päälle. Lisäksi yhdessä tapauksessa moottorikelkan kyydissä matkustanut henkilö menehtyi, kun kelkka ajautui kaarteessa ulos reitiltä.

Viime vuoden turmakuljettajista kolme oli onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. Kaikissa tapauksissa ylittyi törkeän rattijuopumuksen raja. Kuolemaan johtaneet alkoholionnettomuudet ovat vähentyneet kelkkailussa pitkällä aikavälillä. Vuosittain kuitenkin noin puolessa kelkkaonnettomuuksista alkoholilla on vaikutusta asiaan.

– Moottorikelkalla päihtyneenä ajavat kuljettajat ottavat yleensä muitakin riskejä, kuten laiminlyövät turvavarusteiden käytön sekä ajavat liian suurilla nopeuksilla. Törmäykset ovat tällöin rajuja, Köngäs kuvailee.

Onnettomuudet lisääntyneet Lapissa

Liikennevakuutuskeskuksen tilastojen mukaan vakuutusyhtiöt korvasivat vuonna 2014 kaikkiaan 596 moottorikelkkavahinkoa, joista 480:ssa sattui henkilövahinkoja.

Tutkijalautakunnat tutkivat myös näitä loukkaantumiseen johtaneita moottorikelkkaonnettomuuksia. Loukkaantumiseen johtaneet kelkkailuonnettomuudet ovat vähentyneet monilla paikkakunnilla, mutta erityisesti Lapissa onnettomuudet ovat kasvussa.

Moottorikelkkakausi jatkuu vielä Pohjois-Suomessa. Pohjoiseen matkustavien kelkkailijoiden kannattaa ottaa selvää paikallisista olosuhteista ennen ajelulle lähtemistä.
– Moottorikelkalla erityisesti jäälle lähtiessä olosuhteet on tiedettävä tarkasti, Köngäs neuvoo.
 

Lisätietoja:

Moottorikelkkaraportti 2016

  • Maastoliikenteen erikoisasiantuntija Reijo Köngäs, p. 040 531 6763
  • Ortopedi Kari Koskinen, p. 0400 218 429
  • Liikennevakuutuskeskuksen viestintä, p. 040 450 4700

 

24.03.2016