LVK korvaa jatkossa vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen vahingot

Uutinen 19.12.2016

Uusi liikennevakuutuslaki tulee voimaan 1.1.2017. Uuden lain myötä vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamien liikennevahinkojen korvaaminen siirtyy Liikennevakuutuskeskukselle (LVK). Aiemmin näistä vahingoista vastasi Valtiokonttori. Valtiokonttorille puolestaan siirtyy liikennevakuutuksen laiminlyönnistä seuraavan vakuuttamattomuusmaksun määrääminen. Muutosten myötä Valtiokonttorista tulee LVK:n jäsen.

Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettuja ajoneuvoja ovat esimerkiksi painoltaan tai nopeudeltaan vähäiset moottorityökoneet ja leikkuupuimurit. Lisäksi uutena ryhmänä velvollisuudesta on vapautettu yksinomaan vammaisten käyttöön tarkoitetut kevytrakenteiset ajoneuvot, joita ei tarvitse rekisteröidä.

Käytännössä 31.12.2016 jälkeen tapahtuneet vahingot siirtyvät LVK:n korvattaviksi. Tätä ennen tapahtuneista vahingoista vastaa edelleen Valtiokonttori.

Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen lisäksi LVK hoitaa edelleen vakuuttamattomien ja tuntemattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot, ulkomaalaisten ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja, siirto- ja rajaliikennevakuutettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot sekä ajoneuvojen aiheuttamat porovahingot.

Valtiokonttori korvaa edelleen Suomen valtion omistamien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot.

LVK:n tehtävänä on myös lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista huolehtiminen. Uuden liikennevakuutuslain myötä LVK ei enää itse määrää liikennevakuutuksen laiminlyönnistä seuraavaa vakuuttamattomuusmaksua, vaan Valtiokonttori määrää maksun LVK:n esityksen perusteella. LVK hoitaa näiden maksujen perimisen.

Katso myös:

Lisätietoja:

  • Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck, Liikennevakuutuskeskus, p. 040 450 4259
  • Palvelupäällikkö Tiina Kyttälä, Valtiokonttori, p. 0295 50 2737

 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seurauksista. Keskuksessa toimiva Onnettomuustietoinstituutti (OTI) edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi

19.12.2016