Joka kolmas kuolonkolarin aiheuttava rattijuoppo on alle 25-vuotias

Tiedote 17.11.2016

Onnettomuustietoinstituutti (OTI)


Kaikista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista noin viidenneksen taustalla näkyy alkoholi. Näissä onnettomuuksissa kuolee vuosittain noin 50 ihmistä. Heistä valtaosa (75 %) on rattijuoppoja tai rattijuopon kyydissä matkustaneita (21 %). Kolmannes rattijuopumusonnettomuuksista on nuorten, alle 25-vuotiaiden, kuljettajien aiheuttamia.

Nuoret kuljettajat ovat merkittävä riskiryhmä erityisesti alkoholionnettomuuksissa. Muissa liikenneonnettomuuksissa nuorten kuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien osuus on viidennes (21 %), kun alkoholionnettomuuksissa se on kolmannes. Luvut ilmenevät Onnettomuustietoinstituutin (OTI) tilastoista, jotka perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimiin onnettomuuksiin vuosina 2010–2014.

– Rattijuopumusten ehkäisemiseksi olisi ensisijaisen tärkeää puuttua henkilön päihderiippuvuuteen ja tarkistaa mahdollinen ajo-oikeus esimerkiksi lääkärintarkastuksissa. Lisäksi päihdeongelmaisten kuljettajien hoitoonohjauksen kehittäminen auttaisi vähentämään onnettomuuksia, sanoo OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

– Nuoret kuljettajat aiheuttavat merkittävän osan rattijuopumusonnettomuuksista. Tämän vuoksi olemme mukana nuorille suunnatussa #rohkee-kampanjassa. Onnettomuuksien vähentämiseen tarvitaan yhteistyötä ja jokainen voi vaikuttaa omassa lähipiirissään, Parkkari painottaa.

Alkolukolla voidaan vaikuttaa paatuneimpiin rattijuoppoihin

Rattijuopot palaavat usein rattiin rangaistuksista huolimatta. Kuolemaan johtaneen alkoholionnettomuuden vuosina 2010–2014 aiheuttaneista kuljettajista 38 prosentilla oli taustallaan aiempia rattijuopumustuomioita.

– Alkolukon asettaminen ajo-oikeuden edellytykseksi heti ensimmäisestä rattijuopumuksesta olisi tehokas keino onnettomuuksien ehkäisemiseen. Tavoitteena tulisi lisäksi olla, että kaikissa uusissa autoissa alkolukko olisi vakiovaruste, Parkkari toteaa.

Alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena ajamisen lisäksi rattijuopot ottavat usein muitakin riskejä.

– Suurin osa kuolonkolarin aiheuttavista rattijuopoista laiminlyö turvavöiden tai moottoripyöräkypärän käytön. Useimmat ajavat myös ylinopeutta, yli puolet jopa 30 km/h tai enemmän, liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen kertoo.

#rohkee on nuorille suunnattu rattijuopumuksen vastainen kampanja. Kampanjassa ovat mukana Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, poliisi, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevakuutuskeskus ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry sekä Ehkäisevän päihdetyön verkosto.

Lisätietoja:

  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, p. 050 306 9884
  • Liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen, p. 050 409 4977
    etunimi.sukunimi@oti.fi
  • Viestintä, p. 040 450 4700

 

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi

OTI tarjoaa tietoa ja lukuja onnettomuuksista myös Twitterissä:
@Onnettomuusdata
www.twitter.com/onnettomuusdata  

17.11.2016