Kesäliikenteessä nähtiin rajuja suistumisia

Tiedote 12.10.2016

Onnettomuustietoinstituutti (OTI)

Liikenneonnettomuuksissa on menehtynyt tänä vuonna ennakkotietojen mukaan 172 henkilöä. Tämä on 12 vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Myönteinen kehitys näkyi erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemien vähenemisenä. Sen sijaan suistumisonnettomuuksia tapahtui kesällä alkuvuotta enemmän.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat elokuun loppuun mennessä 160 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ennakkoraportti, joka pohjautuu näihin tietoihin, on juuri ilmestynyt. Raportista ilmenee, että vaikka kevyen liikenteen onnettomuuksia on sattunut viime vuotta vähemmän, henkilöauton kuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien määrä on ollut nousussa jo pari vuotta.

– Autokantaa uudistamalla henkilöauto-onnettomuuksia voitaisiin vähentää tehokkaasti. Autojen uusin turvateknologia pienentää huomattavasti riskiä joutua onnettomuuteen sekä lieventää onnettomuudesta aiheutuvia vammoja, painottaa liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari Onnettomuustietoinstituutista.

Kevyen liikenteen osalta kuluva vuosi on ollut kahta edellistä parempi. Jalankulkijoita on menehtynyt 10 vähemmän ja pyöräilijöitä viisi vähemmän.
– Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat painottuvat kuitenkin usein pimeään loppuvuoteen, joka on vielä edessä. Heijastimien ja pyöräilykypärän tärkeyttä ei voi korostaa liikaa, OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari sanoo.

Kuolemaan johtavat tieltä suistumiset yleisempiä kesällä

Lähes puolet kesän kuolinonnettomuuksista oli suistumisia, kun alkuvuodesta niitä oli vajaa kolmannes moottoriliikenteen onnettomuuksista. Valtaosa suistumisista tapahtui pienemmillä teillä, syrjässä valtateiltä.

Kaikista kesän suistumisonnettomuuksista viidennes sattui nuorille, alle 25-vuotiaille kuljettajille. Nuorten kuljettajien suistumisonnettomuuksista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat ajoittuneet tänä vuonna kesäkuukausille.
– Kokonaisuudessaan nuorten onnettomuuksissa on ollut positiivista kehitystä ja määrä on toistaiseksi hiukan aiempia vuosia alhaisempi. Nyt sattuneet rajut suistumisonnettomuudet ovat valitettavasti nuorille hyvin tyypillisiä. Esimerkiksi päihteiden käyttö näkyi kesällä näissä onnettomuuksissa, Koisaari kertoo.

Onnettomuudet lisääntyneet eniten Pohjois-Savossa

Maakunnista synkin kehitys kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa on ollut kuluvana vuonna Pohjois-Savossa. Onnettomuuksia on elokuun loppuun mennessä sattunut 11 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Suotuisinta kehitys on puolestaan ollut Pirkanmaalla, jossa onnettomuuksia on sattunut 11 vähemmän.

 

Lisätietoja:

OTI-ennakkoraportti 2/2016 sekä kokonaisluvut tutkijalautakunnittain

  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, p. 050 306 9884
  • Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, p. 040 450 4782
    etunimi.sukunimi@oti.fi
  • Viestintä, p. 040 450 4700

 

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi


OTI tarjoaa tietoa ja lukuja onnettomuuksista myös Twitterissä:
@Onnettomuusdata
www.twitter.com/onnettomuusdata

 

12.10.2016