Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuudet jälleen kasvussa

Tiedote 1.6.2017

Onnettomuustietoinstituutti (OTI)

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat huhtikuun loppuun mennessä 67 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Alkuvuoden liikenneonnettomuuksissa on ennakkotietojen mukaan menehtynyt 70 henkilöä. Moottoriliikenteessä onnettomuuksia sattui vuoden takaiseen ajanjaksoon nähden vähemmän, kun taas kevyen liikenteen onnettomuudet lisääntyivät.

Vuonna 2016 liikenteessä kuoli poikkeuksellisen vähän pyöräilijöitä tai jalankulkijoita, joten vuoden takaiseen verrattuna kevyen liikenteen onnettomuudet ovat tänä vuonna olleet nousussa. Tammi-huhtikuussa menehtyi 10 jalankulkijaa ja 3 pyöräilijää, joka on yhteensä kuusi enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Kevyen liikenteen kuolinonnettomuudet lisääntyivät pääasiassa ikääntyvien, yli 64-vuotiaiden ikäluokassa.
– Ikääntyvien osuus korostuu kuolemaan johtaneissa jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksissa. Iäkäs henkilö, jonka keho on jo hauras, menehtyy sellaisessa törmäyksessä, jossa nuorempi jäisi vielä henkiin, liikenneturvallisuustutkija Esa Räty kertoo.

Neljä viidestä alkuvuoden onnettomuudesta sattui henkilöautolla. Yleisin kuolemaan johtanut onnettomuustyyppi oli alkuvuonna tieltä suistuminen. Syyt suistumiseen vaihtelevat ikäluokittain.
– Nuoremmat kuljettajat ajautuvat yleensä tieltä riskinoton vuoksi, jolloin esimerkiksi sääolosuhteet jäävät huomioimatta. Ikääntyneempien kuljettajien onnettomuuden aiheuttaa sen sijaan usein sairaskohtaus, OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari kuvailee onnettomuuksien taustoja.

Ei yhtäkään kuolemaa Kainuussa

Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella liikenneturvallisuuskehitys oli suotuisinta Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Onnettomuusluvut olivat Pohjois-Savossa viime vuonna poikkeuksellisen synkkiä, mutta luvut kääntyivät nyt laskuun. Kainuussa ei sattunut yhtäkään kuolemaan johtanutta onnettomuutta tammi–huhtikuussa. Väkilukuun suhteutettuna eniten onnettomuuksia sattui Kanta-Hämeessä ja Pohjanmaalla.

Luvut selviävät tutkijalautakuntien toimintaa koordinoivan Onnettomuustietoinstituutin (OTI) juuri ilmestyneestä ennakkoraportista, joka antaa suuntaa tuoreimmasta liikenneturvallisuuskehityksestä. Alkuvuoden ennakkotietoja tarkasteltaessa on huomioitava satunnaisvaihtelun merkitys, sillä tapausmäärät ovat tilastollisesti pieniä.

Lisätietoja:

OTI-ennakkoraportti 1/2017 sekä alueelliset kokonaisluvut -liite

  • Ennakkoraportti: yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, p. 040 450 4782
    Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden onnettomuudet: liikenneturvallisuustutkija Esa Räty, p. 040 922 1365
    etunimi.sukunimi@oti.fi
  • Viestintä, p. 040 450 4700


Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi

 

01.06.2017