Paahteinen kesä ei aiheuttanut odotettua onnettomuuspiikkiä liikenteessä

Tiedote 19.9.2018

Onnettomuustietoinstituutti (OTI)

Ennakkotietojen mukaan elokuun loppuun mennessä on tutkittu 134 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta, joissa menehtyi yhteensä 149 henkilöä. Määrä on pienempi kuin yhtenäkään aikaisempana vuonna samalla ajanjaksolla. Kesän helteisillä säillä sattui odotettua vähemmän onnettomuuksia.

Helteiset säät näkyvät usein tilastoissa kuolemaan johtavien onnettomuuksien lisääntymisenä. "Lämpimällä säällä päihteiden kulutus lisääntyy, mikä näkyy usein liikenteessä riskien ottamisena. Tämän vuoksi kuolonkolarit lisääntyvät kesäisin kauniilla säällä", OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari selventää. "Kesän helteistä huolimatta onnettomuuspiikkiä ei onneksi nyt tapahtunut. Tarkastelemme jatkossa onko kyse satunnaisvaihtelusta vai voiko muutoksen taustalla olla muita syitä", Koisaari jatkaa.

Sää vaikuttaa myös erilaisten ajoneuvojen määrään liikenteessä. Hyvät ajokelit lisäävät esimerkiksi moottoripyöräilyä. Moottoripyörä oli osallisena yhteensä 22 kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa elokuun loppuun mennessä. Moottoripyöräilijän aiheuttamia onnettomuuksia sattui yhdeksän enemmän kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla.

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien ennätysalhainen määrä tarkasteluajanjaksolla johtuu ennen kaikkea jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentymisestä. Tammi-elokuussa menehtyi kahdeksan jalankulkijaa ja yhdeksän pyöräilijää. Määrä on pienin viiteen vuoteen.

Yleisin onnettomuustyyppi tammi–elokuun välillä oli tieltä suistuminen. Suistumisia oli 40 prosenttia kaikista onnettomuuksista.

Viime vuoteen nähden onnettomuudet vähenivät eniten Uudellamaalla

Uudellamaalla sattui tammi–elokuussa 19 kuolonkolaria, mikä on 10 onnettomuutta vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Onnettomuudet lisääntyivät eniten Lapissa, jossa sattui 11 kuolonkolaria, kun viime vuonna niitä sattui kaksi. Luvuista ei voi vetää vahvoja johtopäätöksiä, sillä alueelliset luvut ovat tilastollisesti pieniä ja satunnaisvaihtelulla on suuri osuus.

Luvut perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien Onnettomuustietoinstituutille ilmoittamiin ennakkotietoihin.


Lisätietoja:

OTI-ennakkoraportti 2/2018 sekä alueelliset kokonaisluvut -liite.

  • Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, p. 040 450 4782, tapio.koisaari(at)oti.fi
  • Viestintä, p. 040 450 4700

 

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi

19.09.2018