Sijaisauton vuokrakustannuksia voidaan korvata liikennevakuutuksesta, jos sijaisauton käyttötarve katsotaan perustelluksi esimerkiksi ammatin harjoittamisen vuoksi.

Liikennevakuutus korvaa sijaisauton vuokrauksen kokonaiskustannuksista 94 %. Korvattaviin vuokrauskustannuksiin ei kuulu mahdollisen vahingon varalta maksettu ns. omavastuun poistomaksu. Vuokrauksesta johtuvien kustannusten korvaamisen lisäksi vuokrausajalta ei makseta seisonta-ajan korvausta.

Korvaamatta jäävä osuus, eli 6 % vuokrauskustannuksista, vastaa keskimäärin vaurioituneen auton käyttökustannusten säästöä auton seisonta-aikana.

Huoltoleasing-ajoneuvon sijalle hankitun ajoneuvon vuokrauskustannukset maksetaan kokonaisuudessaan.

19.03.2015