Pysyvän kosmeettisen haitan korvauksella hyvitetään vammasta aiheutunutta pysyvää ulkonäöllistä haittaa, kuten esimerkiksi arpimuodostuma. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa lähinnä vammojen laatu, laajuus ja sijainti sekä vammautuneen ikä vahinkohetkellä.

19.03.2015