Pysyvän haitan korvauksella hyvitetään vammautuneelle pysyvää toiminnallista haittaa, jonka vamma hänelle aiheuttaa.

Korvauksen suuruuteen vaikuttaa vamman laatu ja siitä seuraava haittaluokka, henkilön ikä vahinkohetkellä sekä joissakin tapauksissa vammasta aiheutunut elämänlaadun erityinen heikkeneminen. Vammat ryhmitellään vaikeusasteen mukaan 1–20 haittaluokkaan, joka perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1649/2009).

19.03.2015