Jos vammautuneen henkilön toimeen tai ammattiin valmistuminen on todistettavasti liikennevahingon seurauksena siirtynyt myöhempään ajankohtaan, korvausta maksetaan myös tulojen myöhentymisestä.

19.03.2015