Sähköpotkulautoja on moneen lähtöön - tiedä millä ajat!

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
2.5.2022 | Tiedote

Markkinoilla on myynnissä monia erilaisia sähköpotkulautoja. Laitekaupoilla on syytä olla tarkkana, sillä laitteen teho ja nopeus vaikuttavat siihen, missä sillä saa ajaa ja tuleeko sille ottaa lakisääteinen liikennevakuutus. Tietämättömyys voi johtaa kalliisiin seuraamuksiin. 

Monien sähköllä kulkevien laitteiden maksiminopeus on 25 kilometriä tunnissa. Näitä kevyitä sähköisiä liikkumisvälineitä ei tarvitse liikennevakuuttaa, ja niillä voi liikennesääntöjä noudattaen liikkua kaduilla. Ne rinnastetaan jalankulkijoihin tai pyöräilijöihin. Tällaisia laitteita ovat muun muassa useimmat sähköpotkulaudat ja yksipyöräiset itsestään tasapainottuvat laitteet. 

Markkinoilla on tarjolla myös sellaisia laitteita, joiden nopeus ylittää 25 km/h. Maksiminopeuden lisäksi moottorin teho vaikuttaa siihen, mitä sääntöjä ja velvoitteita laitteeseen liittyy. Yli 25 km/h kulkevat laitteet vaativat pakollisen liikennevakuutuksen ja osalla ei ole luvallista ajaa tieliikenteessä lainkaan. Jos laitteen maksiminopeudeksi on ilmoitettu yli 25 km/h, tulee omistajan aina selvittää sen vakuuttamisvelvollisuus. Kannattaa myös huomata, ettei nopeuden omatoiminen säätäminen korkeintaan 25 kilometriin tunnissa muuta laitteeseen liittyviä vastuita. 

– Kuluttajan täytyy olla laitekaupoilla todella tarkkana, jotta tietää, mitä velvollisuuksia ja sääntöjä omien kulkuvälineiden käyttöön kuuluu. Esimerkiksi 45 kilometriä tunnissa kulkeva sähköpotkulauta on lain mukaan moottoriajoneuvo, jolle tulee ottaa liikennevakuutus, mutta jolla ei saa ajaa tieliikenteessä. Maastossa ajettaessa mahdollinen vahinko aiheuttaa usein kuljettajan loukkaantumisen, jolloin liikennevakuutus korvaa vakavatkin vahingot, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen selittää. 

Kuka korvaa, jos rysähtää? 

Kun laitteen maksiminopeus on alle 25 km/h, sitä ei liikennevakuuteta. Vahinkojen varalle voi kuitenkin hankkia vapaaehtoista vakuutusturvaa. Esimerkiksi vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta korvataan itselle aiheutuneita henkilövahinkoja, ja vastuuvakuutus korvaa ulkopuoliselle aiheutettuja henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Jos vapaaehtoinen vakuutusturva puuttuu, vahingon aiheuttaja itse vastaa itselleen ja muille aiheuttamistaan vahingoista. 

- Työkyvyttömyyden aiheuttavasta vammasta voi seurata mittavat vahingonkorvaukset. Sattuipa vahinko sitten kuljettajalle itselleen tai jollekin sivulliselle, vahinkoihin on mahdollista varautua ennakkoon erilaisilla vakuutuksilla. Laitteen ostoa harkittaessa onkin hyvä huomioida myös vakuutusmaksut ja pyytää vakuutusyhtiöltä tarjous, kehottaa Jumppanen. 

Vakuuttamisvelvollisella sähköllä kulkevalla laitteella ilman liikennevakuutusta ajaminen johtaa kalliisiin seurauksiin. Onnettomuuden sattuessa kuljettaja ei saa korvauksia edes vakavista vammoistaan. Lisäksi Liikennevakuutuskeskus perii omistajalta vakuuttamattomuusmaksun.  

Ennen liikkeelle lähtöä tulee selvittää myös kulkupeliä koskevat liikennesäännöt. Alle 25 km/h kulkevat sähköpotkulaudat rinnastetaan liikenteessä polkupyöriin, osa hitaammista laitteista puolestaan jalankulkijoihin. Lisäksi kannattaa huolehtia asianmukaisista turvavarusteista, kuten kypärästä.  

Lisätietoja: 

Sähköllä kulkevien laitteiden vakuuttamiseen liittyvä neuvonta:

  • Lakimies Minna Anttonen, p. 040 922 5526
  • Vakuutuspäällikkö Lauri Linna, p. 040 450 4591

Median yhteydenotot: 

  • Johtaja Janne Jumppanen, p. 040 450 4543
  • Viestintä, p. 040 450 4700

etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi 

Lisätietoa verkossa:  

Kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttaminen (Liikennevakuutuskeskus)   

Lisätietoa liikennesäännöistä ja turvallisuudesta (Liikenneturva)  

Ajoneuvon luokittelu ja velvoitteet (Traficom) 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi