Uusi tutkimus jalankulkuonnettomuuksista Suomessa: Iäkkäät huomioitava nykyistä paremmin ja kävely-ympäristöistä tehtävä yhä turvallisempia

Onnettomuustietoinstituutti (OTI),
21.6.2021 | Uutiset

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien onnettomuustutkintaa, jossa selvitetään yksityiskohtaisesti kaikki Suomessa tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä tutkittiin yhteistyössä OTIn kanssa tutkijalautakuntien tutkimia vuosina 2010–2019 tapahtuneita kuolemaan johtaneita jalankulkuonnettomuuksia.

OTIn onnettomuustietorekisterissä oli yhteensä 281 vuosina 2010–2019 tapahtunutta jalankulkijan kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Vaikka naiset olivat kaiken kaikkiaan hieman miehiä harvemmin onnettomuuden uhreina (naisten osuus 48 %), korostui iäkkäämmät naiset yksittäisenä väestöryhmänä. Suurin osa jalankulkijoiden kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtui talvella tai syksyllä.

Lue koko uutinen Vernen sivuilta ja tutustu tutkimukseen