Porokolarista paliskunnille ilmoittava hälytysjärjestelmä uudistuu

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
14.6.2022 | Uutiset

Porokolarin sattuessa kolaripaikalle hälytetään liikennevahinkoarviomies, joka ilmoittaa tapahtuneesta poron omistajalle ja varmistaa, että eläin ei jää kärsimään. Liikennevakuutuskeskuksen kehittämä uusi Porokolari-tietojärjestelmä välittää onnettomuus- ja sijaintitiedot hälytyskeskukselta automaattisesti suoraan oikealle taholle, eli paliskuntien liikennevahinkoarviomiehille.  

Liikennevahinkoarviomiehen tehtävänä on huolehtia loukkaantuneen poron jäljittämisestä, vahingonkorvausilmoituksen tekemisestä ja poronomistajan tiedottamisesta. Porokolari-palvelun avulla tieto kolarista tulee reaaliaikaisesti arviomiehen matkapuhelimeen suoraan hätäkeskukselta, ilman turhia välikäsiä.  

- Poronomistajille, paliskunnille, hälytyskeskuksille ja poliisille järjestelmä tuo konkreettista hyötyä, kun tieto kolarista saadaan nopeasti ja helposti oikealle henkilölle. Järjestelmässä on myös eläintensuojelullinen, kärsimystä vähentävä näkökulma, kun loukkaantunut eläin päästään tarvittaessa lopettamaan nopealla aikataululla, sanoo Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu. 

Uuden järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Liikennevakuutuskeskus, joka korvaa keskitetysti kolareissa menetetyt porot omistajille. Vuosittain liikennevahingoiden seurauksena korvataan yli 4 000 poroa ja keskimääräinen korvaus on lähes 900 euroa. Liikennevakuutuskeskus vastaa järjestelmän kehittämisestä, jotta palvelun toimintavarmuus voidaan taata myös jatkossa ja porovahinkojen korvausprosessi saadaan pidettyä sujuvana 

- Porokolari-järjestelmä korvaa aiemmin käytössä olleen järjestelmän, joka oli kehitetty yksityisen toimijan voimin. Uusi järjestelmä on toiminnallisuudeltaan ja sisällöltään pitkälti entistä vastaava, mutta siinä on muutamia toiminnallisia parannuksia edelliseen verrattuna. Käyttäjä esimerkiksi näkee hälytyspaikan Maanmittauslaitoksen maastokartalta ja voi siirtää tiedot puhelimen omaan karttasovellukseen. Lisäksi käyttäjä voi siirtää hälytyksen seuraavalle hälytysringissä olevalle, jos ei itse pääse paikalle, Tuulensuu kertoo.  

Ennakointi voi estää kolarin 

Poronhoitoalueella ajettaessa on syytä kiinnittää huomio omaan ajotapaan ja -nopeuteen. Vauhti tulee suhteuttaa ajo-olosuhteisiin, ja kun näkee poron, vauhtia on syytä hiljentää entisestään. Porot ovat ennalta arvaamattomia, ja ne eivät usein liiku yksin.  

Porokolarin sattuessa on tärkeää estää lisävahinkojen syntyminen. Varoituskolmion avulla voi varoittaa muita tiellä liikkujia. Jos kolarissa on loukkaantunut ihmisiä, heidän ensiavustaan tulee huolehtia ja soittaa hätäkeskukseen (112). Ilmoitus hätäkeskukseen on tehtävä aina, jos kolhaisee poroa, vaikka eläin jatkaisi matkaansa, koska se on todennäköisesti loukkaantunut. Eläintä ei saa jättää kärsimään. Jos eläin on kuollut, ruho siirretään pientareelle ja paikka merkitään mahdollisimman näkyvästi. Mahdolliset henkilö- tai omaisuusvahingot ilmoitetaan omaan vakuutusyhtiöön. 

Lisätiedot Porokolari-järjestelmästä:  

Liikennevakuutuskeskus, korvauspäällikkö Antti Tuulensuu: 040 450 4671, antti.tuulensuu(@)liikennevakuutuskeskus.fi 

Liikennevakuutuskeskus viestintä, 040 450 4700 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi