LVK on valittanut Tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksestä

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
3.2.2022 | Uutiset

Tietosuojavaltuutettu antoi joulukuussa 2021 Liikennevakuutuskeskukselle huomautuksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesta toiminnasta ja määräsi 52 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että LVK on rikkonut toimintatavallaan yleisen tietosuoja-asetuksen tietojen minimoinnin periaatetta. Tietosuojavaltuutettu toteaa myös, että tietojen välttämättömyyden arviointi kuuluisi tietoja lähettävälle taholle eli hoitavalle yksikölle.

- Olemme eri mieltä TSV:n tulkinnasta ja pidämme toimintaamme lainmukaisena. Päätös perustuu nähdäksemme puutteelliseen selvitykseen LVK:n toiminnasta sekä virheelliseen tulkintaan tiedonsaantioikeuksia koskevasta sääntelystä. LVK:lla, kuten vakuutusyhtiöillä muutenkin, on lakiin perustuva velvollisuus selvittää korvausperusteeseen ja korvauksen määrään liittyvät seikat perusteellisesti. Tämä on luonnollisesti myös vahinkoa kärsineen etu, sillä korvausta hakevalla on näyttötaakka aiheutuneesta vahingosta. Hoitavalla lääkärillä ei ole, eikä tarvitse olla, edellytyksiä arvioida asian vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeudellista puolta, LVK:n johtava lakimies Visa Kronbäck toteaa.

- Päätös ei ole lainvoimainen ja olemme valittaneet siitä hallinto-oikeuteen. Toistaiseksi toimimme LVK:ssa kuten tähänkin asti ja odotamme prosessin lopputulemaa. Asian selvittäminen on tärkeää koko vakuutusalan näkökulmasta, Kronbäck lisää.