Suomen ERSCharter-liikenneturvallisuusverkosto sai kansainvälisiä vieraita

Onnettomuustietoinstituutti (OTI),
14.10.2019 | Uutiset

European Road Safety Charter (ERSCharter) on Euroopan Komission alainen verkosto, joka kannustaa toimijoita ympäri Eurooppaa liikenneturvallisuustekoihin. Verkostolla on yli 4 000 jäsentä. Jäsenet ovat allekirjoittaneet lupauksen tehdä liikenneturvallisuustekoja omassa toiminnassaan.

Suomen ERSCharter-verkosto kokoontui parinkymmenen hengen voimin jäsentilaisuuteen Helsinkiin maanantaina 30.9. kuulemaan verkoston kansainvälisiä puhujia sekä muita suomalaisia jäseniä ja aktivoitumaan liikenneturvallisuustyöhön.

Tilaisuuden käytännön järjestelyt hoiti Onnettomuustietoinstituutti (OTI) ja tilaisuuden kutsui koolle ERSC-koordinaattori Vassiliki Danelli-Mylona. Verkostot jakaantuvat useisiin maaryhmiin, ja Danelli-Mylona koordinoi Kreikasta käsin ryhmää, johon myös Suomi kuuluu.

Tilaisuuden avasi Euroopan Komission edustaja, Euroopan liikenneturvallisuuskoordinaattori Matthew Baldwin. Baldwin korosti Nollavision tärkeyttä. Nollavisiolla tarkoitetaan sitä tavoitetta, ettei liikenteessä menehtyisi ketään. Hyvää työtä on tehty paljon, mutta kehitys on pysähtynyt monissa maissa. Tämän vuoksi on tärkeää olla tavoitteita, joita kohti mennä. Baldwin näkee, että ERSCharter-verkostossa tehtävä hyvien liikenneturvallisuuskäytäntöjen jakaminen on tärkeää työtä.

ERSC-koordinaattori Vassiliki-Danelli Mylona esitteli verkoston toimintaa. Voit lukea verkostosta lisää ERSCharterin verkkosivuilta.

OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari esitteli OTIn liikenneturvallisuustyötä ja onnettomuustutkintaa, jota OTI koordinoi. Parhaillaan OTI on kehittämässä vakavien vammautumisten tutkintaan uutta tutkimusmenetelmää.

Lähetys-, seuranta- ja kuriiripalveluita tarjoava DHL on ERSC-verkoston jäsen. Laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja työturvallisuuspäällikkö Timo-Pekka Niiranen ja turvallisuusneuvonantaja Tuomo Telama esittelivät tilaisuudessa DHL:n lastausturvallisuutta sekä kuljettajien turvallisuuskoulutusta ja -opasta. Opas koostettiin koulutusmateriaalien sekä kuljettajilta koulutuksissa saadun palautteen pohjalta.

OTI lahjoitti tilaisuudessa ERSCharter-teemaisia heijastimia poliisille jaettavaksi kansalaisille. Heijastimia on toimitettu poliisille kaikkiaan 11 000 kappaletta. Poliisiylitarkastaja Maria Hoikkala poliisista vastaanotti heijastinlahjoituksen.

ERSCharter ja OTI kiittävät kaikkia osallistuneita jäsenorganisaatioita: 
DHL, Aivovammaliitto ry, Helsingin Polkupyöräilijät ry, Liikenneturva, Rahtarit ry, Suomen Motoristit Oy sekä THL.

Tilaisuuden osallistujat hymyilevät yhteiskuvassa

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.