Sairasautojen onnettomuuksissa menehtyi kymmenen henkilöä vuosina 2010–2019

Onnettomuustietoinstituutti (OTI),
2.9.2021 | Tiedote

Sairasautot olivat osallisena seitsemässä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa vuosina 2010–2019. Näistä kuudessa sairasauto oli onnettomuushetkellä hälytysajossa. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä kymmenen henkilöä, joista kaksi sairasautossa.

Tiedot perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimiin kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin vuosina 2010–2019.

Kaikki tutkijalautakuntien tutkimat sairasauto-onnettomuudet olivat moottoriajoneuvojen välisiä yhteenajoja. Kuudessa onnettomuudessa sairasauto oli onnettomuushetkellä hälytysajossa. Viidessä onnettomuudessa kyydissä oli potilas.

- Sairasauton kuljettajan näkökulmasta onnettomuutta edelsi useimmiten havaintovirhe tai virheellinen arvio liikennetilanteesta ja muiden tienkäyttäjien toiminnasta. Sairasauton kuljettajan toimintaan vaikutti usein kiireellinen hälytysajo, selvittää liikenneturvallisuustutkija Salla Salenius onnettomuuksien taustoja.

Tutkijalautakuntien mukaan sairasauto-onnettomuuksien ehkäisemiseksi tulisi ensihoitoyksiköiden ajokoulutusta lisätä ja kehittää. Lisäksi sairasautojen potilastilojen turvallisuutta tulisi parantaa kehittämällä muun muassa turvavöitä sekä varmistamalla hoitovarusteiden riittävä kiinnitys.

Muille kuin sairasauton kuljettajille tutkijalautakunnat toivoivat muun muassa lisää tiedotusta hälytysajoneuvojen erityisasemasta liikenteessä.

Vuosina 2010–2019 liikennevakuutuksesta korvattiin kaikkiaan 610 sellaista tie- tai katuverkolla tapahtunutta liikennevahinkoa, jossa vähintään yhtenä osallisena oli sairasauto. Näistä vahingoista 78 % oli omaisuusvahinkoja ja 22 % henkilövahinkoja. Liikennevahinkoaineisto perustuu vakuutusyhtiöiden ilmoittamiin tietoihin.

Lue Sairasautotietopaketti

Lisätietoa:

Liikenneturvallisuustutkija Salla Salenius, p. 040 922 0804
Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, p. 050 306 9884

etunimi.sukunimi(at)oti.fi

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tietopalvelu, p. 040 450 4666, tietopalvelu@oti.fi

Viestintä, p. 040 450 4700

Liikennevakuutuksesta korvattuja sairasautovahinkoja voi tarkastella myös OTIn liikennevahinkoportaalissa www.oti.fi/Liikennevahinkoportti 

Tilaa OTIn ja Liikennevakuutuskeskuksen uutiskirje

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi