Uusi liikennevakuutuslaki voimaan 1.6.2024: suomalaisella vakuutuksella ylivertainen ominaisuus

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
29.5.2024 | Tiedote

Liikennevakuutuslaki uudistuu 1.6. Suurin muutos koskee sähköisiä liikkumisvälineitä, joista yhä suurempi osa on jatkossa lakisääteisen liikennevakuutuksen ja sen tarjoaman korvausturvan piirissä. Lakiuudistuksen tavoitteena on varmistaa henkilövahinkojen korvaukset vahinkotilanteissa, riippumatta kolarin aiheuttaneen henkilön omasta varallisuudesta tai vapaaehtoisten vakuutusten kattavuudesta. 

Liikennevakuutuslain uudistuksen tärkein kuluttajaa koskeva muutos on sähköisten liikkumisvälineiden liittäminen mukaan lakisääteiseen vakuutukseen. Perussääntö on helppo – yli 25 kg painavat tai yli 25 km/h kulkevat ajopelit tulee vakuuttaa. Muutos koskee verrattain pientä osaa kuluttajien omistamista liikkumisvälineistä, esimerkiksi markkinoilla myynnissä olevat sähköpotkulaudat jäävät usein vakuuttamisrajojen alle. Lisäksi sähköavusteiset polkupyörät on tietyin edellytyksin suljettu vakuuttamisen ulkopuolelle. 

- Lainsäädännön on elettävä yhteiskunnan muutosten rinnalla. Sähköisten liikkumisvälineiden käyttö on kasvanut nopeasti, ja samalla vauhdilla ovat lisääntyneet myös niillä ajetut onnettomuudet. Vakuuttaminen vähentää yhteiskunnan maksettavaksi tulevia kuluja, mutta ennen kaikkea se tarjoaa turvaa onnettomuudessa loukkaantuneille, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen painottaa. 

Vahinkotilanteessa maailman paras turva 

Uuden lain myötä vakuutettaviksi tulee myös joitakin hitaita mutta painavia kulkupelejä, kuten senioriskoottereita. Vakuutuksella halutaan varmistaa, että kaiken ikäiset kansalaiset liikkumisvälineineen pääsevät korvausturvan piiriin. 

- Loukkaantuneen kannalta ei ole samantekevää, mistä korvaukset maksetaan. Liikennevakuutuksesta lakisääteisesti maksettavat korvaukset hakevat kattavuuden osalta vertaistaan: henkilövahingot korvataan täysimääräisesti, eli ansionmenetyksiä, hoitokuluja, kuntoutusta ja eläkkeitä maksetaan ilman ylärajaa, Jumppanen muistuttaa.  

Lakisääteistä liikennevakuutusta säädellään EU-tasolla, mutta direktiivi jättää myös runsaasti kansallista liikkumavaraa. Direktiivin tavoite on sama kuin suomalaisella liikennevakuutuksella: turvata mahdollisimman kattavasti vahingonkärsineen asema. Kun direktiivi nyt tuodaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, Suomessa ei tyydytä minimitasoon, vaan vahingonkärsineellä on erittäin hyvä turva jopa silloin, kun on itse aiheuttanut vahingon. 

- Suomalainen liikennevakuutus on korvaustasoltaan maailman parhaita. Vain harvassa muussa maassa vahingon aiheuttajan omat henkilövahingot korvataan lakisääteisestä liikennevakuutuksesta. Muualla sitä varten on ostettava lisävakuutus, Jumppanen sanoo. 

Uudistettu liikennevakuutuslaki tulee voimaan 1.6.2024. Lakiuudistus pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Lain mukaan vakuutettavia ovat moottoriajoneuvot, joiden paino on enemmän kuin 25 kg tai rakenteellinen nopeus ylittää 25 km/h. Rakenteellinen nopeus tarkoittaa laitteen valmistajan tai maahantuojan laitteelle asettamaa nopeutta. Lisäksi vakuutettavia ovat kaikki vuokrattavat sähköpotkulaudat. Niiden osalta kuljettajan suojaa vahinkotilanteissa on kavennettu koskemaan vain sairaanhoitokustannuksia. Niiden osalta kuljettajalle itselleen korvataan vain sairaanhoitokustannukset. 

Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu mm. vammaisten käytössä olevat sähköpyörätuolit sekä sellaiset sähköavusteiset pyörät, jotka edellyttävät liikkuakseen myös polkemista, ja joissa moottorin avustus kytkeytyy pois, kun ajonopeus saavuttaa 25 km/h, ja moottorin suurin sallittu teho on 250 W. 

Vahingonkärsinyt voi hakea korvausta suoraan vahingon aiheuttajan vakuutusyhtiöstä. Liikennevakuutuksen voi ostaa mistä tahansa niitä myyvästä vakuutusyhtiöstä. Koska liikennevakuutuksen sisältö on määritelty laissa, on vakuutusturva samanlainen riippumatta vakuutusyhtiöstä. 

Lue lisää sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttamisesta 

Usein kysyttyjä kysymyksiä 

 

Lisätietoja: 

Liikennevakuutuskeskus 

Johtaja Janne Jumppanen, 040 450 4543 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(@)vakuutuskeskus.fi 

Viestintä, 040 450 4700, viestinta(@)vakuutuskeskus.fi 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi