Kuluttajilla on tuhansia sähköisiä liikkumisvälineitä, jotka ovat vakuuttamattomina käyttökiellossa

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
10.5.2024 | Tiedote

Kesäkuun alusta voimaan tuleva liikennevakuutuslaki tuo monia sähköisiä liikkumisvälineitä vakuuttamisvelvollisuuden piiriin. Vakuutus tulee hankkia sellaisille moottorilla kulkeville laitteille, jotka painavat yli 25 kg tai kulkevat yli 25 kilometriä tunnissa. Jos vakuutusta ei ole, laite on käyttökiellossa. 

Lakimuutos koskee tuhansia yksityiskäytössä olevia erilaisia liikkumisvälineitä. Jatkossa vakuutus tulee hankkia mm. vanhusten liikkumista helpottaville senioriskoottereille sekä nuorison ja ruokalähettien suosiossa oleville sähköskoottereille. Myös osa sähköpyöristä tulee jatkossa vakuuttaa, mutta valtaosa kuluttajille myytävistä sähköpotkulaudoista ja sähköavusteisista polkupyöristä jää vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle. 

- Kuluttajien vastuulla on selvittää omien liikkumisvälineidensä osalta, tuleeko ne vakuuttaa. Samoin kuluttajat ovat itse vastuussa siitä, että vakuuttamattomalla kulkupelillä ei lähdetä ajelemaan, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen muistuttaa.   

Rekisteröimättömien laitteiden kohdalla vakuutus tarvitaan silloin, kun laitteella lähdetään liikkeelle, ajetaanpa sillä sitten liikenteessä, maastossa tai vaikka omalla pihalla.  Ilman vakuutusta laite on käyttökiellossa, eikä sillä saa ajaa missään.

- Mitä hankalampi maasto, sitä todennäköisempi on haveri – vahinko ei tule kello kaulassa. Liikennevakuutuksella turvataan korvausten saaminen myös silloin, kun vahinko tapahtuu jossain muualla kuin tieliikenteessä, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu selventää.  

Vakuuttamattomalla kulkupelillä ajaminen on yksiselitteisesti kielletty. Vakuutuksen laiminlyönti on iso riski, sillä kolaritapauksissa vakuuttamisen laiminlyönyt vahingonaiheuttaja jää kokonaan ilman korvauksia. Etenkin vakavissa vammautumisissa liikennevakuutuksesta maksetut korvaussummat ansionmenetyksestä voivat nousta vuosien saatossa satoihin tuhansiin euroihin. Lisäksi laiminlyönnistä joutuu maksamaan vakuuttamattomuusmaksun.  

Jos vakuuttamatta jätetty ajoneuvo kolaroi, sivulliset saavat kuitenkin liikennevakuutuksen mukaiset korvaukset henkilö- ja omaisuusvahingoistaan. Korvauksista vastaa Liikennevakuutuskeskus.  

- On tärkeää, että vakuuttamisen laiminlyönti ei vaikuta sivullisten saamiin korvauksiin. Liikennevakuutuskeskus hoitaa korvausten maksun, jos onnettomuuden aiheuttajalla ei ole lakisääteistä liikennevakuutusta, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen painottaa.    

Oma vakuutuspaletti syytä tarkistaa kokonaisuudessaan 

Liikennevakuutuslain muutoksilla saattaa olla vaikutusta myös vapaaehtoisten vakuutusten vakuutusturvaan. Turvan laajuus ja kattavuus kannattaa selvittää omasta vakuutusyhtiöstä.  

 - Lakimuutoksen myötä kuluttajalle voi tulla myös muihin vakuutuksiin liittyviä muutoksia. Esimerkiksi kotivakuutus ei välttämättä enää korvaa mitään ajoneuvolle aiheutuvia vahinkoja, ja samoin tapaturmavakuutuksen tarjoama suoja saattaa kaventua tai poistua kokonaan. Vakuutusyhtiöstä kannattaa kysyä, olisiko vahinkojen varalle syytä hankkia joku muu vakuutus, Jumppanen kehottaa. 

Liikennevakuutuksella saa itselleen kattavan turvan kohtuulliseen hintaan, ja vakuutuksen voi ostaa mistä tahansa niitä myyvästä vakuutusyhtiöstä. Koska vakuutuksen sisältö on määritelty laissa, liikennevakuutus on samanlainen kaikissa vakuutusyhtiöissä. Suomalaisessa liikennevakuutuksessa on kansainvälisesti verrattuna laajempi korvauspiiri kuin monissa muissa maissa, joissa lakisääteinen liikennevakuutus ei kata kuljettajan omia vahinkoja. 

Uudistettu liikennevakuutuslaki tulee voimaan 1.6.2024. Lakiuudistus pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Lain mukaan vakuutettavia ovat moottoriajoneuvot, joiden paino on enemmän kuin 25 kg tai rakenteellinen nopeus ylittää 25 km/h. Rakenteellinen nopeus tarkoittaa laitteen valmistajan tai maahantuojan laitteelle asettamaa nopeutta. Lisäksi vakuutettavia ovat kaikki vuokrattavat sähköpotkulaudat. Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu sellaiset sähköavusteiset pyörät, jotka edellyttävät liikkuakseen myös polkemista, ja joissa moottorin avustus kytkeytyy pois, kun ajonopeus saavuttaa 25 km/h. Lisäksi moottorin suurin sallittu teho on 250 W.  

Vahingonkärsinyt voi hakea korvausta suoraan vahingon aiheuttajan vakuutusyhtiöstä. Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi 

Lue lisää sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttamisesta

Usein kysyttyä sähköisistä liikkumisvälineistä

Lisätietoja:  

Liikennevakuutuskeskus 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(@)vakuutuskeskus.fi  

Johtaja Janne Jumppanen, 040 450 4543  

Korvauspäällikkö Antti Tuulensuu, 040 450 4671  

Viestintä, 040 450 4700, viestinta(@)vakuutuskeskus.fi 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi