Liikennevakuutus antaa turvaa moottorikelkkailijalle – vakuutuksen laiminlyönnistä kalliit seuraukset

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
9.11.2023 | Tiedote

Lakisääteinen liikennevakuutus tulee olla voimassa aina, kun moottorikelkalla lähdetään liikkeelle. Talvisesongin alkaessa tulee huolehtia myös siitä, että kelkka on rekisteröity liikennekäyttöön. Jos vakuuttamattomalla moottorikelkalla tapahtuu onnettomuus, ajoneuvon omistaja ei saa mitään korvauksia omista henkilövahingoistaan.

– Liikennevakuutus korvaa Suomessa myös onnettomuuden aiheuttajan henkilövahingot, jotka esimerkiksi työkyvyttömyyden vuoksi voivat muodostua hyvinkin korkeiksi. Vakuutuksen puuttuessa vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyönyt ajoneuvon omistaja jää kokonaan ilman korvauksia, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu muistuttaa.

Liikennekäytöstä poistetulla ja vakuuttamattomalla ajoneuvolla ei saa ajaa edes pihalla, sillä vakuuttamisvelvollisuus ei koske pelkästään tieliikennettä.

– Moottorikelkoilla ajetaan usein pellolla, metsässä ja jäällä. Liikennevakuutuslain mukaan nekin lasketaan liikenteeksi, eli liikennevakuutuksen on oltava voimassa, vaikka ajelisi ainoastaan maastossa. Vahinko voi tapahtua missä ajoympäristössä tahansa, ja vain voimassa oleva vakuutus korvaa vahingot, painottaa Liikennevakuutuskeskuksen perintäpäällikkö Vesa Korhonen.

Kun vakuuttamattomalla ajoneuvolla ajamisesta jää kiinni, seuraukset voivat tulla kalliiksi. Vakuuttamattomuusmaksu on maksettava takautuvasti koko siltä ajalta, kun ajoneuvo on ollut vakuuttamaton, vaikka sillä olisi ajettu vain yhtenä päivänä. Vakuuttamattomuusmaksu voi olla moninkertainen tavalliseen vakuutusmaksuun nähden.

Moottorikelkoilla tapahtuu yksittäisonnettomuuksia 

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) mukaan vuosina 2011–2020 moottorikelkkaonnettomuuksissa kuoli yhteensä 77 henkilöä. Suurin osa (96 %) onnettomuuksista oli yksittäisonnettomuuksia, eli kelkka esimerkiksi vajosi jäihin, törmäsi puuhun tai suistui reitiltä. Onnettomuuksista kolme tapahtui ohjatulla kelkkasafarilla.

Vuonna 2020 moottorikelkkailijat aiheuttivat 537 henkilövahinkoihin johtanutta liikennevahinkoa, jotka korvattiin liikennevakuutuksesta. Kuljettajan kokemattomuus altistaa ajovirheille ja loukkaantumisille, eikä kelkkasafarille lähtevillä ulkomaisilla turisteilla aina ole kokemusta edes lumisista olosuhteista, saati kelkan ohjaamisesta.

Vahinkoja voi ehkäistä hyvällä ennakkosuunnittelulla. Onnettomuustietoinstituutti (OTI) on laatinut yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa safariyrityksille ohjeet moottorikelkkailun turvallisuuden parantamiseksi. Ennakkosuunnittelussa on yleisen turvallisuuden lisäksi huomioitava yksilöllisesti osallistujien tausta ja taidot.

– Safarin järjestäjän on tärkeää tunnistaa osallistujien kyvyt, ja ymmärtää, että yksi ja sama reitti ei ole optimaalinen kaikille. Tarjottavan palvelun tulee joustaa asiakkaiden tarpeiden mukaan, ja epävarmoille kuljettajille tulisi olla tarjolla myös muita osallistumisvaihtoehtoja, kuten kyyti safarioppaan vetämässä reessä, huomauttaa Tukesin ylitarkastaja Jaakko Leinonen

Lue lisää: 

Moottorikelkkayrittäjien turvallisuusopas: Näin vähennät moottorikelkkailun riskejä hyvällä valmistautumisella 

Onnettomuustietoinstituutin tietopaketti: Moottorikelkkaonnettomuudet vuosina 2011–2020 

Lisätietoja: 

Liikennevakuutuskeskus (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi) 
Vakuuttamattomuusmaksut: perintäpäällikkö Vesa Korhonen, p. 040 450 4568 
Liikennevahinkojen korvaukset: korvauspäällikkö Antti Tuulensuu, p. 040 450 4671 
Viestintä, p. 040 450 4700 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tukes.fi) 
Ylitarkastaja Jaakko Leinonen, p. 029 5052 141 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi  

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi