Yhdestä liikenneonnettomuudesta voi aiheutua miljoonien eurojen vahinko

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
2.12.2021 | Tiedote

Valtaosa liikennevakuutuksesta korvattavista vahingoista on omaisuusvahinkoja. Suurimmat yksittäiset korvaukset aiheutuvat kuitenkin henkilövahingoista. Euromääräisesti tarkasteltuna korvaustilastoissa painottuvat työkyvyttömyyttä aiheuttavat vakavat onnettomuudet, sillä yksittäisen onnettomuuden kokonaiskorvaus voi nousta yli miljoonaan euroon.

Lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvataan liikenneonnettomuudessa syntyneet henkilövahingot ja lisäksi syyttömän osapuolen omaisuusvahingot. Vuosittain liikenteessä tapahtuu yli 90 000 liikennevakuutuksesta korvattavaa vahinkoa. Niistä valtaosa on omaisuusvahinkoja, henkilövahinkojen osuus jää alle viidennekseen. Kun asiaa tarkastellaan euroissa, on omaisuusvahingoista ja henkilövahingoista maksettavien korvausten yhteissumma suunnilleen yhtä suuri.

- Vuosittain liikennevakuutuksesta maksetaan korvauksia noin puolella miljardilla eurolla. Summa sisältää lukuisia sellaisia henkilövahinkojen korvauksia, joissa onnettomuus on tapahtunut markka-aikana, eli vuosikymmeniä sitten, kertoo Liikennevakuutuskeskuksen pääanalyytikko Tero Koistinen

Tieliikenteessä kuolee vuosittain yli 200 ihmistä ja lisäksi tuhannet vammautuvat. Liikennevakuutus tuo taloudellista turvaa liikenteessä sattuvien vakavien vammautumisten varalle. Joissain tapauksissa korvauksia maksetaan koko loppuelämän ajan, jolloin yksittäisen onnettomuuden korvaussumma saattaa vuosien saatossa nousta yli miljoonaan euroon.

- Liikennevakuutuksesta maksettavalla työkyvyttömyyseläkkeellä taataan onnettomuudessa pysyvästi vammautuneelle sama elämisen taso kuin ennen onnettomuutta. Nuorten henkilöiden kohdalla korvaus arvioidaan tulevan ansio-odotuksen perusteella, Koistinen selittää.

Yksittäiset kalliit onnettomuudet painottuvat korvaustilastoissa, sillä kalleimmat viisi prosenttia vahingoista aiheuttavat euroissa mitattuna noin puolet kaikista korvauksista.

Ilman vakuutusta jää onnettomuudessa tyhjän päälle

Suomessa on lakisääteinen, pakollinen liikennevakuutus, joka tarjoama turva on yksi maailman kattavimmista. Suomalainen erikoisuus on vakuutukseen kuuluva kuljettajapaikkasuoja, joka takaa sen, että myös onnettomuuden aiheuttajaosapuolen henkilövahingot korvataan. Poikkeuksena ovat ne tilanteet, joissa kuljettaja on ajanut päihtyneenä tai aiheuttanut onnettomuuden tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Liikennevakuutus täydentää sosiaaliturvaa, sillä siitä maksetaan esimerkiksi eläkettä, sairauskulukorvauksia ja kuntoutusta.

Liikennevakuutuksen hoitaminen on tärkeä velvollisuus, jonka laiminlyönnillä on vakavat seuraukset. Mikäli onnettomuuden aiheuttajan ajoneuvossa ei ole liikennevakuutusta, kuljettajalle ei makseta lainkaan korvauksia. Vastapuolen ja sivullisten henkilö- ja omaisuusvahingot sen sijaan korvataan, ja liikennevakuutuksen puuttuessa maksuista vastaa Liikennevakuutuskeskus.

Vakuuttamattomilla ajoneuvoilla ajettiin vuonna 2020 yli 900 kolaria. Saman vuoden aikana maksettiin lähes viisi miljoonaa euroa korvauksia sellaisista vahingoista, jotka on aiheutettu vakuuttamattomalla ajoneuvolla. Osa vuosittain maksetuista korvauksista kohdistuu aiempina vuosina tapahtuneisiin onnettomuuksiin.

Lisätietoja:

Liikennevakuutuskeskus, pääanalyytikko Tero Koistinen, puh. 040 450 4563

Liikennevakuutuskeskus, johtaja Janne Jumppanen, 040 450 4543

etunimi.sukunimi(@)vakuutuskeskus.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi