Liikennevakuutuskeskus panostaa teknologiakehitykseen - Tapio Koisaari nimitetty teknologiapäälliköksi

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
2.4.2020 | Tiedote

Teknologiapäällikkö Tapio Koisaari verkko.jpg

Liikenneala muuttuu vauhdilla siihen liittyvän teknologian kehittyessä. Liikennejärjestelmämme hyödyntää teknologiaa entistä enemmän, ajoneuvojen tuottaman datan mahdollisuudet kiinnostavat monia, lisääntyvä automaatio ja kehittyneet turvajärjestelmät muuttavat liikenteen riskejä ja uudet digitaaliset palvelualustat muuttavat matkaketjujen rakennetta. Kehityksessä mukana pysyminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja kehitykseen vaikuttamista.

Liikennevakuutuskeskus (LVK) on nimittänyt 1.4.2020 alkaen tekniikan tohtori Tapio Koisaaren teknologiapäälliköksi ja vastaamaan aihealueesta keskuksessa. Kyseessä on uusi toimi, jonka tarkoituksena on tehostaa kehittyvän teknologian seurantaa ja koota osaamista yhteen koordinoimalla aiheen parissa keskuksessa työskentelevien asiantuntijoiden yhteistyötä.

"Liikennevakuutuskeskus koordinoi liikennevakuutuksen kehittämistä ja toimii siinä roolissa laajasti liikennesektorin eri toimijoiden kanssa. Tarjoamme asiantuntemusta alan kehitykseen nyt ja tulevaisuudessa. Siksi panostamme asiaan tällä uudella nimityksellä", LVK:n johtaja Janne Jumppanen kertoo.

"Koen, että meillä Liikennevakuutuskeskuksessa on hyvät edellytykset ymmärtää liikenteen kehitystä kokonaisuutena. Kyse ei ole pelkästään teknologiasta vaan myös sääntelystä, talouden lainalaisuuksista ja kuluttajien käyttäytymisestä", Koisaari sanoo.

Koisaari siirtyy uuteen tehtäväänsä yhteyspäällikön paikalta LVK:n yhteydessä toimivasta Onnettomuustietoinstituutista (OTI), jossa hän työskennellyt vuodesta 2012 alkaen. Hän tekee edelleen yhteistyötä OTIn kanssa tutkimustoimintaan ja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien kouluttamiseen liittyen.

"Tapion kokemus liikenneturvallisuustutkimuksesta, erityisesti ajoneuvoteknologiaan liittyen, sekä laaja ja pitkäaikainen kokemus liikennealalta antavat hänelle hyvät valmiudet uuden teknologiapäällikön tehtävään", Vakuutuskeskus-ryhmän toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki toteaa.

Lisätietoja:

Teknologiapäällikkö Tapio Koisaari, p. 040 450 4782, tapio.koisaari (at) vakuutuskeskus.fi

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.

LVK on osa Vakuutuskeskus-ryhmää.