Liikennevahinkojen määrää ei ole saatu laskuun

Onnettomuustietoinstituutti (OTI),
4.2.2020 | Tiedote

Liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja sattui vuonna 2018 kaikkiaan 102 162. Liikennevahinkojen määrä kasvoi lähes viisi prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Vahingoista vajaa puolet (44 %) tapahtui parkkipaikoilla.

Vuoden 2018 liikennevahingoista 82 prosenttia oli omaisuusvahinkoja ja 18 prosenttia henkilövahinkoja. Yleisin vahinkotyyppi oli peruutusvahinko, vahingoista tapahtui peruutettaessa lähes joka kolmas. Henkilövahingoista puolet oli yksittäisonnettomuuksia eli sellaisia onnettomuuksia, joissa on osallisena vain yksi ajoneuvo ja sen matkustajat. Omaisuusvahingoista yksittäisonnettomuuksia oli viidennes. Valtaosa liikennevahingoista (75 %) aiheutui henkilö- tai pakettiautolla.

– Kun liikennevahinkoja tarkastelee pidemmällä aikavälillä, huomaa vahinkojen vähenemisen hidastuneen viime vuosina. Vahinkojen määrä on pysynyt lähes ennallaan, toissa vuonna määrässä oli jopa nousua. Teknologian ja liikennejärjestelmän kehittämisellä on mahdollisuus vähentää liikennevahinkoja. Toistaiseksi teknologian kehitys ei kuitenkaan ole vähentänyt kolareita yhtä nopeasti kuin on toivottu. Lisäksi on hyvä huomata, että myös jokainen kuljettaja voi omalla toiminnallaan pyrkiä välttämään vahinkoja, OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari arvioi tilastojen kehitystä.

Mopolla ja moottoripyörällä aiheutuneiden vahinkojen määrä on pysynyt viime vuosina suurin piirtein ennallaan. Vuonna 2018 sattui 2 800 mopovahinkoa ja 2 300 moottoripyörävahinkoa.

Haastava talvikeli aiheutti kolaripiikkejä

Pahimmat kolaripiikit osuivat vuonna 2018 kolmen viikon jaksolle tammikuun puolivälin jälkeen, jolloin keliolosuhteet olivat haastavia. Piikkipäivinä sattui 529–569 vahinkoa, kun keskimäärin vahinkoja sattuu päivässä noin 280. Kolmannes kaikista liikennevahingoista sattui lumisella tai jäisellä kelillä.

– Lumipyry ja talvikelin äkillinen lauhtuminen luovat haastavat olosuhteet liikenteeseen. Vahinkoja voi silloin torjua ihan yksinkertaisilla keinoilla kuten alentamalla nopeutta ja jättämällä riittävän turvavälin, OTIn liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty neuvoo.

Missä kolaroidaan eniten? Tarkastele liikennevahinkoja sähköisessä portaalissa

Vuoden 2018 kolaririkkaimmat kunnat on koottu liikennevahinkotilaston kärkikuntaliitteeseen. Lisäksi vuoden 2018 liikennevahinkoaineistoja voi tarkastella OTIn Liikennevahinkoportti-palvelussa, joka sisältää liikennevakuutuksesta korvatut vahingot kaikkiaan kymmeneltä vuodelta. Portaalissa vahinkoja voi tarkastella useasta eri näkökulmasta, esimerkiksi paikkakuntakohtaisesti. Avoin ja maksuton portaali löytyy osoitteesta www.oti.fi/liikennevahinkoportti 

Lisätietoja:

OTIn vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2018 (pdf) sekä kärkikuntaliite (pdf) (kunnat, joissa yli 250 vahinkoa vuosittain).

Liikennevahinkoportti-palvelu

  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, 050 306 9884
  • Liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty, 040 922 1365
    etunimi.sukunimi@oti.fi
  • Viestintä, 040 450 4700

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.