Uusi opas safariyrittäjille moottorikelkkailun riskeistä

Onnettomuustietoinstituutti (OTI),
8.2.2019 | Tiedote

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) on yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa laatinut moottorikelkkasafareita järjestäville yrityksille käytännölliset ohjeet moottorikelkkailun turvallisuuden parantamiseksi. Kelkkailussa ensikertalaisille tapahtuu paljon loukkaantumisiin johtavia onnettomuuksia.

"Näin vähennät moottorikelkkailun riskejä hyvällä valmistautumisella" -opas perustuu Lapin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan vuosien aikana tutkimiin kelkkaonnettomuuksiin. Tutkinnan tuloksista oli löydettävissä kohteita, joita kehittämällä onnettomuuksia voidaan tehokkaasti ehkäistä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi reittien suunnittelu ja safarioppaiden koulutus.

Kelkkailussa loukkaantuu merkittävä määrä ihmisiä. Kaudella 2017­­­–2018 Lapin keskussairaalassa hoidettiin 338 moottorikelkkailussa loukkaantunutta potilasta. Loukkaantuneita oli enemmän kuin samaan aikaan tieliikenteessä loukkaantuneita. On arvioitu, että kelkkasafareilla loukkaantuneita on kokonaismäärästä noin puolet.

"Nautin itsekin moottorikelkkailusta, mutta se on kuitenkin laji, joka tulee ottaa vakavasti. Kelkka ei ole lelu. Uskon, että uuden kelkkailuyrittäjille suunnatun oppaamme avulla kelkkailusta voidaan tehdä entistä turvallisempaa," OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari sanoo.

"Moottorikelkkasafarien asiakasryhmä on laajentunut sen jälkeen, kun nykyisin käytössä olevan kelkkailuopetuksen runko luotiin yli parikymmentä vuotta sitten. Tuolloin safareilla kävi lähinnä suomalaisia yritysasiakkaita, kun taas nykyään esimerkiksi iäkkäitä kuljettajia ja ulkomaalaisia turisteja on aiempaa enemmän. Asiakasryhmien erilaiset tarpeet on hyvä ottaa huomioon safareja suunnitellessa," Tukesin ylitarkastaja Jaakko Leinonen huomauttaa.

Lisätietoja:

Suomenkielinen opas: 
Näin vähennät moottorikelkkailun riskejä hyvällä valmistautumisella (pdf)

Englanninkielinen versio: 
Here's how to reduce the risks of snowmobiling through appropriate preparations (pdf)

Oppaat löytyvät myös sivulta www.oti.fi/kelkkaopas

  • OTIn tietopalvelu arkisin klo 9–15, p. 040 450 4666
  • Ylitarkastaja Jaakko Leinonen, Tukes, puh. 029 505 2141

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.