Uudessa sähköisessä palvelussa miljoonan liikennevahingon tiedot

Onnettomuustietoinstituutti (OTI),
7.1.2019 | Tiedote

Onnettomuustietoinstituutti OTI on julkaissut sähköisen Liikennevahinkoportti-palvelun, joka sisältää 10 viimeisen vuoden aikana liikennevakuutuksesta korvatut omaisuus- ja henkilövahingot. Tietoja on yhteensä lähes miljoonasta liikennevahingosta. Ne perustuvat vakuutusyhtiöiden toimittamiin tietoihin, joista OTI on kehittänyt monipuolisen palvelun.

”Aineisto on kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen. Liikennevakuutusyhtiöiden kautta saadaan tietoa useammista liikennevahingoista kuin miltään muulta viranomaiselta tai organisaatiolta”, OTIn liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty kertoo.

OTIn Liikennevahinkoportissa voi tarkastella liikennevahinkoja useista näkökulmista ja tehdä vaikkapa kuntakohtaisia hakuja. Hakukriteerejä voivat olla esimerkiksi sattumiskunta, kuljettajan ikä, tapahtumapaikka ja ajo-olosuhteet. Yksittäisiä vahinkotapauksia ei kuitenkaan voida tunnistaa.

”Liikennevahinkoporttia on helppo hyödyntää esimerkiksi tutkimuksissa ja liikenneturvallisuustyössä. Merkittäväksi käyttäjäryhmäksi nousevat varmasti myös kunnat, sillä liikennevahinkotilasto hyväksyttiin kuntien hyvinvointikertomuksissa käytettäväksi aineistoksi”, Räty kuvailee. 

Liikennevahinkoportti on avoin ja maksuton palvelu, johon ei tarvitse käyttäjätunnistusta. Palvelu löytyy osoitteesta www.oti.fi/liikennevahinkoportti

Aiemmin OTI on julkaissut aineistosta raportteja sekä antanut tietoja tietopalvelun kautta. Jatkossa näiden palvelujen lisäksi tietoja voi tarkastella myös Liikennevahinkoportissa oman mielenkiinnon mukaan.

Lisätietoja:

Liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty, esa.raty(@)oti.fi, p. 040 922 1365

 

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi