Vakuutusala autonomisen auton kyydissä

Blogi 13.12.2016

Kaksi vuotta sitten osallistuin ensimmäiseen kansainväliseen kokoukseen, jonka aiheena oli itsestään kulkevat ajoneuvot. Osa osallistujista suhtautui epäilevästi kehityksen nopeuteen. Jopa isot autonvalmistajat kertoivat esteenä olevan muun muassa tekniikan hinnan: Lidar-tutka Googlen autoon maksoi 80 000 dollaria. Tänä päivänä kukaan ei esitä tällaisia argumentteja. Lähinnä puheenvuorojen arvuuttelun kohteena on se, kuinka pian autonomisia ajoneuvoja on liikenteen seassa. Google on ollut edelläkävijä, ja perässä ovat seuranneet Apple, Baidu ja monet muut toimijat.

Keskustelu autonomisten ajoneuvojen vaikutuksesta liikennevakuuttamiseen tuli hieman jälkijunassa. Ajoneuvotekniikan kehitys on jo jonkin aikaa vaikuttanut liikennevahinkojen määrään ja laatuun. Edistynyttä turvatekniikkaa sisältävien autojen yleistyminen ja muuttuminen lopulta autonomisiksi vähentää vahinkoja. Jakamistalous ja lopulta robottitaksien kaltainen toiminta tulee vähentämään myös vakuutettavien kohteiden määrää. Hurjimmissa visioissa autojen määrä vähenee kymmenesosaan nykyisestä. Tämä on todennäköinen kehityskulku, mutta liikennevakuutuksen poistumista keskuudestamme on ennenaikaista julistaa.

Turvatekniikka ja ajamista helpottavat tai korvaavat toiminnot tulevat lisääntymään yhä halvemmissa autoluokissa. Siirtymävaiheessa kohti pelkästään autonomisia ajoneuvoja tulee olemaan väliaika, jolloin liikenteessä on myös ihmisten kuljettamia ajoneuvoja. Polkupyöräily ja jalankulku tulevat olemaan tulevaisuudessakin kannatettavia liikkumismuotoja. Ratin takaa poistuva inhimillinen virhe ei poista liikenteellistä riskiä kokonaan, ja aina tulee sattumaan vahinkoja.

Vahingon kärsineen oikeudet turvattava kaikissa olosuhteissa

Autonvalmistajat ovat ilmoittaneet korvaavansa itsekulkevien autojen aiheuttamia vahinkoja – ainakin kokeiluvaiheessa. Näissä ratkaisuissa on se ongelma, etteivät ne sovi yhteen pakollisen liikennevakuutuksen kanssa. Vahinkojen korvaamisessa vakuutusyhtiöt ovat kehittäneet lyömättömän asiantuntemuksen ja prosessin. Vahinkoa kärsineen oikeudet ja vahinkojen korvaaminen tulee olla turvattu kaikissa olosuhteissa.

Kuljettajan ohjaaman auton ja autonomisen auton välisessä onnettomuudessa on tärkeää, että käytettävissä on tieto siitä, miten ajoneuvo kulki ennen onnettomuutta ja mitkä olivat onnettomuuden välittömiä syitä. Tietoja tarvitaan vastuukysymysten ratkaisemisessa ja liikenneturvallisuustyössä. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntää tultaneen muuttamaan siten, että niihin sisällytetään ajoneuvon tuottamia tietoja tallentava laite tai ohjelmisto.

Kansainvälisesti käydään keskustelua siitä, tuleeko tuotevastuuvakuutus korvaamaan liikennevakuutuksen tai tarvitaanko liikennevakuutuksen lisäksi jotakin lisäturvaa. Näitä juttuja lukiessa on syytä muistaa, että ne on kirjoitettu kunkin maan kansallisen järjestelmän näkökulmasta. Liikennevakuutuslain kokonaisuudistusta laadittaessa pohdittiin ja analysoitiin sitä, miten suomalainen liikennevakuutus toimii uudessa toimintaympäristössä.

Meillä on joustava järjestelmä, joka on vahingon kärsineen kannalta yksi maailman kattavimmista. Riittää, että ajoneuvon omistajalla tai haltijalla on liikennevakuutus. Kuljettaja ja matkustajat ovat katettuja onnettomuustilanteessa ilman lisä- tai tuotevastuuvakuutuksia. Olimme Euroopan eturintamassa tunnistamassa vakuuttajien mahdollisen tarpeen saada maksettuja korvauksia takaisin autojen tai ohjelmistojen valmistajilta. Uudessa liikennevakuutuslaissa tämäkin on mahdollistettu.

Vaikka olisimme kuinka tyytyväisiä omaan järjestelmäämme, autonomiset ajoneuvot tulevat aiheuttamaan tarpeen tutkia eurooppalaista liikennevakuutuksen korvausjärjestelmää ja sen taustalla olevia säännöksiä. Muutoksia näihin säännöksiin ei kuitenkaan voida toteuttaa nopeasti. Vakuutusala onkin laatimassa viestiä päättäjille. Mahdollisia kansallisia vastuujärjestelmiä ei voida – eikä tarvitse – muuttaa ennen vuotta 2020.

Janne Jumppanen

Janne työskentelee johtajana Liikennevakuutuskeskuksessa.