Turvavyö on yhä turvavaruste numero yksi

Blogi 9.11.2017

Autojen turvallisuus on kehittynyt paljon viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Kehitystä on tarkasteltu esimerkiksi OTIn keväällä julkaisemassa autojen kolariturvallisuustutkimuksessa. Autojen jämäköitymisestä huolimatta turvavyö on edelleen turvavaruste numero yksi. Auton muista varusteista ei ole juuri hyötyä, jos vyö ei ole kiinni ja kuljettaja tai matkustaja ei siten pysy paikallaan ajoneuvossa.

Turvavyön tärkeys tulee vuosittain konkreettisesti esille liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimissa kuolonkolareissa. Kymmenen vuoden aikana (2006–2015) paketti- ja henkilöautoille sattuneissa onnettomuuksissa turvavyön käyttö olisi voinut pelastaa yli 300 henkeä kuolemalta. Siis monta bussilastillista ihmisiä.

Tuore tutkimus turvavyön merkityksestä

Turvavyön ja turvatyynyn suojavaikutusta selvitettiin OTIn apurahalla rahoitetussa tutkimuksessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin kuljettajan ja etupenkillä matkustavan turvavyön käytön yhteyttä siihen, kuinka vakavasti he vammautuivat.

Aineistona tutkimuksessa käytettiin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia onnettomuuksia vuosilta 1994–2013, joissa ainakin yksi osapuoli oli kuollut. Tarkastelu rajattiin tarkemmin kahden henkilöauton välisiin nokkakolareihin, joissa törmäys oli tapahtunut 60–120 km/h nopeuksilla. Näin rajuissa törmäyksissä turvavyön käytöllä on erittäin kriittinen vaikutus hengissä selviytymiseen.

Henkilöautojen turvallisuuden kehittyminen näkyi jo tutkimuksen alkuasettelussa siinä, että havaintomäärien riittämiseksi tilastolliseen tarkasteluun piti ottaa varsin pitkä ajanjakso – 20 vuotta.

Turvavyö pelastaa ja vähentää vammautumisia rajuissakin törmäyksissä

Tutkimuksen tulokset kuvaavat hyvin turvavyön kuolemalta pelastavaa ja vammautumiselta suojaavaa vaikutusta. Lähes joka viides tarkastelluissa onnettomuuksissa kuollut vyötä käyttämätön henkilö olisi voinut selvitä näistä onnettomuuksista hengissä vyötä käyttämällä. Turvavyöttömän kuljettajan ja etupenkillä matkustavan riski kuolla oli tarkastelluissa onnettomuuksissa keskimäärin 71 prosenttia korkeampi kuin turvavyötä käyttäneen.

Onnettomuusanalyysissä saatiin myös selvää näyttöä siitä, että turvavyön käyttäjä selviää onnettomuudessa huomattavasti useammin vammoitta tai lievemmin vammoin turvavyötä käyttämättömään verrattuna:

  • Onnettomuuksista hengissä selvinneistä kuljettajista ja etupenkillä matkustaneista turvavyön käyttö pelasti kuolemalta joka toisen.
  • Kokonaan vammoitta selvinneistä kuljettajista ja etupenkillä matkustaneista kaiken kaikkiaan 85 prosenttia hyötyi turvavyön käytöstä, kun turvavyö esti vammautumisen.
  • Turvavyötä käyttämättömillä turvavyö olisi estänyt tai lieventänyt vammoja yhteensä 61 prosentilla kuljettajista ja etupenkillä matkustaneista.

Turvavyön ja turvatyynyn yhteisvaikutus on merkittävä

Tutkimuksen onnettomuusaineistossa turvatyynyn vaikutusta tarkasteltiin yhteydessä turvavyön käyttöön. Kuvaavaa on, että siinä missä turvatyynyllisellä paikalla istuneista turvavyötä käyttäneistä kuljettajista 28 prosenttia kuoli onnettomuuksissa, turvatyynyttömällä paikalla istuneista kuoli 44 prosenttia. Myös etupenkillä matkustaneiden osalta tunnistettiin merkittävä ero (2 % vastaan 26 %).

Koska turvatyynyt ovat yleisempiä muutoinkin turvallisemmissa uudemmissa autoissa, havaittua eroa ei voi selittää pelkästään turvatyynyn vaikutuksella. Ilmeistä on kuitenkin, että turvatyyny omalta osaltaan pienentää kuoleman ja vammautumisen riskiä.

Jatkotutkimusta kaivataan

Jatkossa turvavyön käytön vaikutuksia voitaisiin tarkastella myös muissa kuin kohtisuoraan tapahtuneissa törmäyksissä. Lisäksi voitaisiin tutkia myös alemmilla nopeuksilla tapahtuneita törmäyksiä sekä autojen takapenkillä matkustaneiden vammautumista. Samoin voitaisiin tarkastella turvavyön käytön vaikutuksia esimerkiksi onnettomuuksissa, joissa toiseen ajoneuvoon törmäämisen sijaan auto suistuu tieltä. Kiinnostavaa olisi myös tutkia turvatyynyjen yhteisvaikutusta autoissa, joissa on useampia turvatyynyjä.

Esa Räty ja Markus Pöllänen

Esa toimii liikenneturvallisuuspäällikkönä OTIssa. Onnettomuustietoinstituutti on osa Liikennevakuutuskeskusta. Markus toimii lehtorina Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä.

Tutkimus: 
Terhi Lahtinen, Hanne Tiikkaja ja Markus Pöllänen: Turvavyön ja turvatyynyn vaikutukset henkilöauto-onnettomuuksissa (2017) (pdf)