Tieto lisää turvallisuutta

Blogi 20.9.2016

Kännykkäni pärähtää välillä soimaan kummalliseen aikaan, mutta kyseessä ei ole väärä numero. Puhelimen toisessa päässä on poliisi, joka pyytää minua mukaan onnettomuustutkintaan. Kuulun Uudenmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaan. Tehtäväni on yhdessä muiden lautakunnan jäsenten kanssa tutkia vakavia liikenneonnettomuuksia tuoreeltaan.

Suomessa tutkijalautakuntatyötä tekee noin 300 henkilöä. Jäsenet ovat eri alojen asiantuntijoita: poliiseja, lääkäreitä, insinöörejä ja käyttäymistiedejäseniä. He tekevät tätä tärkeää ja erityistä ammattitaitoa vaativaa toimintaa oman työnsä ohella.

Lautakunnat tutkivat vuosittain noin 400 onnettomuutta, joista valtaosa on kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Tutkintatyö alkaa yleensä paikkatutkinnalla ja jatkuu myöhemmin muiden taustatietojen selvittämisellä. Onnettomuuspaikalta kerätään paljon tietoa, jota ei myöhemmin välttämättä voida selvittää.

Vaikka olen mukana kenttätyössä, työni LVK:n Onnettomuustietoinstituutissa painottuu pitkälti lautakuntatoiminnan koordinoimiseen, jäsenten koulutukseen, toiminnan kehittämiseen ja erilaisten sähköisten järjestelmien ylläpitoon. Onnettomuustutkinta on tuonut ulottuvuutta lautakuntatoiminnan pyörittämiseen, koska katselen sitä myös sisältä käsin.

Tutkinnan tarkoitus on etsiä onnettomuuksien syitä, mutta samalla kertyy valtava määrä tietoa.Tieto kootaan yhteen ja tarkastetaan tietopalvelussamme. Näin syntyvät muun muassa tutkijoiden, viranomaisten ja median käyttöön laajat ja ainutlaatuiset aineistot, joita hyödynnetään liikenneturvallisuuden parantamisessa.

Tieto lisää turvallisuutta: Liikennekuolemat ovat pitkällä aikavälillä vähentyneet ja sen myötä onnettomuustutkinnan pääpaino on siirtymässä  vakavien vammautumisten tutkintaan. Näistä  saadaan jälleen uutta aineistoa tietopalveluumme. Yli tuhat henkeä vammautuu  ja 250 kuolee tieliikenneonnettomuuksissa vuosittain. Se on edelleen liikaa.

Juha Nuutinen, tutkinnan koordinaattori
Onnettomuustietoinstituutti

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.