Taksien vakuutusmaksut puhuttavat, mutta ratkaisu on jo valmiina

Blogi 27.3.2018

Helsingin Sanomat kirjoitti 27.3.2018 kesällä voimaan tulevasta liikennepalvelulain uudistuksesta ja sen vaikutuksesta taksiliikenteeseen sekä vakuutusmaksuihin. Muutos tulee voimaan jo heinäkuussa. Ilman kristallipalloakin voi ennustaa, että taksiliikenne näyttää kesällä hyvin erilaiselta kuin aiemmin. Mm. Uber on ilmoittanut palaavansa Suomen markkinoille.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan lain tarkoitus on modernisoida vanhaa lainsäädäntöä, edistää uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöä sekä lisätä markkinaehtoista kilpailua. Taksiliikennettä ja kuluttajia koskevat näkyvimmät muutokset liittyvät ns. taksikiintiöiden ja asemapaikkojen poistumiseen, uudenlaiseen taksikalustoon ja hintasääntelyn poistumiseen.

Ihan mitä tahansa ajoneuvoa ei jatkossakaan saa käyttää, sillä taksin tulee olla henkilöauto, pakettiauto, kuorma-auto, raskas tai kevyt nelipyörä tai kolmipyörä.

Taksiliikenteen vapautuminen ei tarkoita sitä, etteikö taksiyrittäjällä ja kuljettajalla olisi jatkossakin lakisääteisiä velvollisuuksia. Ajoneuvokohtaisista taksiluvista luovutaan, mutta taksiyrittäjällä on oltava kuljetustoiminnan harjoittamiseen henkilöliikennelupa tai taksiliikennelupa. Kuljettaja tarvitsee taksinkuljettajan ajoluvan. Jos toimintaa harjoitetaan välityspalveluna, palveluntarjoaja vastaa osaltaan asianmukaisista luvista.

Vakuutukset hinnoiteltava oikeudenmukaisesti

Artikkelissa esitettiin aiheellinen huoli siitä, että taksiliikenteen korkeammat vakuutusmaksut siirtyisivät valvontakeinojen puutteiden takia jatkossa kaikkien vakuutuksenottajien vakuutusmaksuihin. Lainsäätäjä on ottanut asian huomioon: taksiliikenteessä käytettävä ajoneuvo on rekisteröitävä ajoneuvorekisteriin luvanvaraiseen käyttötarkoitukseen.

Näin ollen ei pitäisi syntyä tilannetta, jossa viranomainen ei olisi tietoinen taksiliikenteen harjoittamisesta. Vakuutusyhtiö saa tiedon ajoneuvon luvanvaraisesta käytöstä, kun se on ilmoitettu asiamukaisesti rekisteriin. Tämä mahdollistaa oikeudenmukaisen vakuutusten hinnoittelun.

Liikennevakuutuksen hinnoittelusta säädetään laissa. Vakuutukset hinnoitellaan riskiperusteisesti (todennäköisyys vahingon syntymiseen ja mahdollisen vahingon vakavuus). Lähtökohtaisesti taksiliikenteessä riski on suurempi, koska ajokilometrejä tulee paljon. Tämä riski on jatkossakin kohdennettava oikein.

Ajoneuvon käyttötarkoitus on tiedettävä

Tilanne ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton. Takseja ei enää jatkossa välttämättä tunnista muusta liikenteestä. Vastuu lain mukaisista ilmoitusvelvollisuuksista ja ylipäätään lain noudattamisesta on taksiliikenteen harjoittajalla. Velvollisuuden laiminlyönnistä seuraa luonnollisesti sanktio.

Pohdittava asia on myös uusi "taksityyppi", eli sivutoiminen – esimerkiksi viikonlopputöinä – omalla ajoneuvolla harjoitettava taksiliikenne. Tässäkin tapauksessa sekä viranomaisen että vakuutuksenantajan on saatava tietää ajoneuvon oikea käyttötarkoitus.

Kaiken keskiössä on tieto. Tieto luvanvaraisesta ajoneuvon käyttötarkoituksesta mahdollistaa viranomaisten valvonnan, vakuutusten oikeudenmukaisen hinnoittelun ja turvallisen taksimatkustamisen. Oikea tiedonkulku tulee varmistaa uutta lakia toimeenpantaessa ja vaikutusten seurannassa.

Visa Kronbäck

Lakiasiainpäällikkö, Liikennevakuutuskeskus