Suomalainen liikennevakuutusjärjestelmä – maailman paras?

Blogi 7.6.2017

Tällä viikolla Helsingissä kokoontuu 46 Vihreä kortti -järjestelmän jäsenmaan edustajat vuosittaiseen yleiskokoukseen. Vihreä kortti on kansainvälinen todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Eri maiden yhteistyön ansiosta suomalainen autoilija voi matkustaa jäsenmaissa joustavasti ja ilman vakuutuksesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Kokouksen yhteydessä kerromme myös Suomen liikennevakuutusjärjestelmästä.

Suomalaiset ovat tunnetusti huonoja kehumaan itseään - tarvitaan yleensä joku ulkopuolinen kertomaan kuinka hyviä me olemme. Kymmenkunta vuotta sitten Etelä-Afrikan hallitus mietti maan liikennevahinkojen korvausjärjestelmän uudistamista. He kävivät läpi kaikki järjestelmät, josta tietoa saivat. Ihmettelin heille, miksi juuri Suomen järjestelmä oli valittu kiinnostuksen kohteeksi. Vastauksena oli, että he mielsivät sen maailman parhaaksi liikennevakuutusjärjestelmäksi.

Suomi on pieni maa, ja perinteisesti asioista on ollut helppo sopia. Vuoteen 1995 asti kaikki vakuutusyhtiöt noudattivat keskitetysti samoja toimintatapoja ja periaatteita. Kansainvälistä yhteistyötä pohjoismaiden välillä on tehty jo 1920 -luvulta saakka. Tässä toimintaympäristössä on ollut helppo sopia toimivista ratkaisuista, jotka ovat olleet kuluttajien ja vahingon kärsineiden eduksi.

Sähköisyys ja digitalisaatio on toteutettu jo aikaisessa vaiheessa. Vakuuttaminen on tehty kuluttajalle helpoksi. Sähköisen asioinnin ansiosta liikennevakuutuksen voi ottaa ajasta ja paikasta riippumatta. Vakuutusyhtiön järjestelmässä voi hoitaa samalla ajoneuvon rekisteröinnin. Asiakkaan suostumuksella järjestelmät hakevat asiakkaan vakuutus- ja vahinkohistoriatiedot muista yhtiöistä silmänräpäyksessä. Vahinkotapauksessa korvauskäsittely tapahtuu ilman aiheettomia viivästyksiä.

Liikennevakuutuksen kattavuus ja korvaustaso poikkeuksellisen hyviä

Liikennevakuutuksen kattavuus ja korvaustaso ovat poikkeuksellisen hyviä kansainvälisessä vertailussa. Henkilövahingot korvataan ilman ylärajaa. Omaisuusvahinkojen korvausrajat ovat moninkertaiset EU-lainsäädännön asettamiin velvoitteisiin nähden. Melkeinpä ainutlaatuista on se, että myös ajoneuvon kuljettaja saa kuljettamansa auton liikennevakuutuksesta korvauksen omista vammoistaan. Näin on Suomen lisäksi vain Ruotsissa ja Norjassa. Hyvästä ja kattavasta korvausturvasta huolimatta vakuutusmaksut ovat kohtuullisella tasolla.

Selkeä korvausjärjestelmä mahdollistaa korvausmenon hallinnan. Suomessa ns. ensisijaisuus- ja regressisäännökset ovat vakiintuneet yleiseen sosiaaliturvaan ja muihin lakisääteisiin vakuutuslajeihin nähden. Vakuutusyhtiön on toimittava vahingonkärsineen parhaaksi ja maksettava korvaukset, vaikka vahingonkärsinyt ei osaisi niitä vaatia. Järjestelmä on oikeudenmukainen ja varmistaa korvauksenhakijoiden yhdenvertaisen kohtelun. Asiakkaalle korvaukset ovat yhtiöstä riippumatta samalla tasolla, koska liikennevahinkolautakunta linjaa yhteneväisen korvaustason. Lautakunta antaa yksittäistapauksissa suosituksia korvauksista nopeasti ja edullisesti. Lautakunnan ansiosta liikennevahinkoihin liittyvien korvausoikeudenkäyntien lukumäärä on kansainvälisesti verrattuna vähäinen.

Ajoneuvojen vakuutustiedot ovat Suomessa osa rekisteröintitietoja, jotka löytyvät yhdestä Trafin ylläpitämästä rekisteristä. Kansainvälisesti tämäkään ei ole itsestäänselvyys, vaan rekisteritiedot ovat joissakin maissa useissa rekistereissä. Yksi rekisteri mahdollistaa vakuuttamisen valvonnan tehokkaasti, ja vakuuttamattomuuden seuraukset ovat Suomessa huomattavat. Vakuuttamattomien ajoneuvojen määrä liikenteessä onkin vähäinen.

Työ suomalaisen liikennevakuutusjärjestelmän parantamiseksi ja uudistamiseksi maailman muutoksessa on jatkuva prosessi. Tänään esittelemme saavutuksiamme ja huomenna jatkamme hyvän kehittämistä paremmaksi.

Janne Jumppanen

Janne toimii Liikennevakuutuskeskuksen johtajana