Suomalainen liikenneonnettomuuksien tutkintamalli kiinnostaa kansainvälisesti

Onnettomuustietoinstituutti (OTI),
3.11.2023 | Blogi

Eurooppalainen järjestö ETSC (European Transport Safety Council) edistää liikenneturvallisuutta tutkittuun tietoon perustuen yhdessä eri Euroopan maissa toimivien järjestöjen kesken. Olin juuri Onnettomuustietoinstituutin edustajana ETSC:n seminaarissa ja kokouksessa Brysselissä.

Ennen seminaaria paikallinen liikenneturvallisuudesta ja liikkumisesta vastaava ministeri esitteli jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden edistämiseksi tehtyä työtä. Omasta kokemuksestakin voin sanoa, että jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden edistämiseen oli Brysselissä todella tarvetta. Brysselissä jalan kulkeminen ahtailla jalkakäytävillä on ollut todella epämiellyttävää. Nyt Brysselissä oli tehty samaa, mitä täällä koti-Suomessakin on viime vuosina edistetty: on annettu pyöräilylle ja jalankululle lisäkaistoja käyttöön ja eroteltu eri kulkumuodot toisistaan. Tämä lisää varmasti myös viihtyisyyttä Brysselissä kulkiessa.

Suomi Bulgarian kummina onnettomuustutkinnan kehittämisessä

Kalle-blogi.jpgBrysselin liikenneturvallisuustoimien esittelyn jälkeen kokoonnuimme ETSC:n ja Euroopan komission käynnistämän EU Road Safety Exchange (EURSE) projektin kakkosvaiheen käynnistysseminaariin. EURSE:n toimintamalliin kuuluu niin sanottu kummitoiminta, jossa jäsenet voivat toivoa itselleen ”kummia” opastamaan ja auttamaan liikenneturvallisuustoiminnan kehittämisessä parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Onnettomuustietoinstituutissa eli OTIssa hallinnoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tuottamaa tietoa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista. Lautakunnat järjestävät tutkinnan itsenäisesti ja riippumattomasti, mutta OTI koordinoi toimintaa ja kerää yhteen tuotetun tiedon. Lisäksi saamme vakuutusyhtiöistä kattavat tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista.

Bulgaria on kiinnostunut suomalaisesta liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatoiminnasta. Pääsin nyt ensi kertaa tapaamaan bulgarialaisia kollegoita, ja seuraavaksi sovimme, kuinka he haluavat tutustua onnettomuustutkintamalliimme. Odotan yhteistyötä innolla. Näkemysten vaihtaminen kansainvälisten kollegojen kanssa on antoisaa, ja Onnettomuustietoinstituutin hallinnoimille tiedoille on kysyntää kansainvälisesti. Viime aikoina toimintamallia on esitelty myös Liettuan sekä Iso-Britannian tutkintaorganisaatioille.

Suomessa tutkitaan kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet, jotta saamme tietoa onnettomuuksien ehkäisyyn ennalta. Tuotetun tiedon laatu ja laajuus on kansainvälisesti ainutlaatuista. On hienoa, että voimme tarjota mallista tietoa myös kansainvälisille kollegoille.

Kalle Parkkari

Parkkari toimii liikenneturvallisuusjohtajana Onnettomuustietoinstituutissa.
X: @KalleParkkari

 

Lue lisää suomalaisesta liikenneonnettomuuksien tutkinnasta:

Turvallisesti liikenteessä -blogi

Liikennevakuutuskeskuksen ja Onnettomuustietoinstituutin työntekijät tarkastelevat blogissa ajankohtaisia liikenneaiheita. Tervetuloa lukemaan! www.lvk.fi/blogi