Rattijuopon ajaminen pitäisi nykyään pystyä estämään

Blogi 9.12.2016

Alkoholi on edelleen keskeinen riskitekijä kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa. Neljännes kuolonkolarien aiheuttajista on rattijuoppoja.

Keinoja onnettomuuksien ehkäisemiseen on etsitty valistuksen, valvonnan ja hoitoonohjauksen puolelta. Nämä kaikki ovat tärkeitä ja perusteltuja tapoja, joihin pitää panostaa edelleen. Esimerkiksi Liikenneturvan #rohkee -kampanja vetoaa etenkin nuoriin, joista aivan turhan moni kuolee liian aikaisin alkoholiin liittyvissä liikenneonnettomuuksissa. Tähän yhdistetty poliisin valvonta epäilemättä estää usean onnettomuuden tapahtumisen.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa alkoholionnettomuuksissa jopa yli kolmanneksella kuskeista oli aiempia rattijuopumustuomioita. Tämä antaa viitteitä siitä, etteivät edellä mainitut toimenpiteet ole tähän mennessä toimineet riittävästi. Rattijuopumusta tulisikin käsitellä entistä enemmän myös ajo-oikeus- ja ajoterveysasiana. Moni rattijuoppo on pahasti alkoholisoitunut ja alkoholihuuruisten elintapojen ohessa ajetaan autolla. Entä voisiko ajoneuvotekniikan kehittyminen avustaa tämän ongelman kanssa?

Onnettomuuksia ehkäisevä tekniikka on kehittynyt viime aikoina huimasti. Erilaiset sensorit ja niiden tuoma automaattiajaminen ovat potentiaalisia tulevaisuuden näkymiä, jotka tulevat lisäämään turvallisuutta edelleen. Näitä kehitysaskeleita odotellessa alkoholin aiheuttamia liikennekuolemia tapahtuu Suomessa vähintään satoja.

Jo olemassa oleva alkolukko on ehkäissyt tehokkaasti alkoholionnettomuuksia, silloin kun sitä on käytetty. Alkolukon käyttöä tulisikin edistää voimakkaammin ja laitetta pitäisi kehittää teknisesti. Valtioneuvoston periaatepäätösluonnos liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja uusi alkolukkolaki tukevat osaltaan näitä tavoitteita.

Tavoitteena tulisi olla, että alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen pystyttäisiin jatkossa estämään tavalla tai toisella. Ajoneuvotekniikalla olisi tähän annettavaa. Alkolukko tai vastaava tekninen väline olisi auton vakiovarusteena houkutteleva ajatus. Miltä näyttäisi tulevaisuus, jossa rattijuoppoja ei tarvitsisi pelätä?

Kalle Parkkari

Kalle työskentelee liikenneturvallisuusjohtajana Onnettomuustietoinstituutissa.