Poro ajovaloissa

Blogi 25.10.2016

Muista tuotantoeläimistä poiketen poro laiduntaa vapaana. Porot pääsevät helposti kuljeskelemaan teiden varsille ja joskus jopa ajoradalle, joten vahinkoja sattuu – ja valitettavasti varsin paljon. Vuosittain tapahtuu noin 4 000 liikennevahinkoa, joissa poro on toisena osapuolena. Eniten onnettomuuksia sattuu marraskuussa.

Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) näkökulmasta porovahingolla tarkoitetaan poron omistajalle aiheutuvaa menetystä poron jäädessä ajoneuvon alle. LVK korvaa poron omistajalle aiheutuneen taloudellisen tappion. Ajoneuvon vakuutusyhtiö puolestaan korvaa mahdolliset henkilövahingot ja mahdollisille kolmansille osapuolille aiheutuneet omaisuusvahingot ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Ajoneuvolle törmäyksessä aiheutuneet vauriot korvataan puolestaan vapaaehtoisesta ajoneuvovakuutuksesta eli ns. kaskovakuutuksesta.

Kuinka välttää porokolari?

Porovahinkoja voi välttää alentamalla nopeutta, tarkkailemalla teiden varsia ja käyttämällä kaukovaloja hämärässä. Matkantekoon kannattaa varata riittävästi aikaa. Kun näet yhden poron, lähistöllä on yleensä lisää. Muita tiellä liikkujia voi varoittaa poroista väläyttämällä pitkiä valoja.

Myös nykyteknologia avittaa porovahinkojen välttämistä: varoporoa.fi -palvelu hyödyntää LVK:n vahinkopaikkatietoja ja varoittaa tienkäyttäjiä porovahingoille alttiista tieosuuksista.

Jos vahinko kuitenkin tapahtuu

  • Estä lisävahinkojen syntyminen asettamalla varoituskolmio riittävän kauaksi kolaripaikasta.
  • Huolehdi loukkaantuneiden ensiavusta ja soita hätäkeskukseen 112.
  • Lopeta loukkaantunut poro tai hanki paikalle henkilö, joka tekee sen.
  • Ilmoita hätäkeskukseen aina, jos kolhaiset poroa. Poro voi olla loukkaantunut, vaikka se jatkaisi matkaansa.
  • Siirrä ruho pientareelle ja merkitse paikka näkyvästi. Ruhoa ei saa ottaa mukaan.
  • Ilmoita vakuutusyhtiöösi, mikäli törmäyksestä on seurannut henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Antti Tuulensuu

Antti toimii Liikennevakuutuskeskuksessa korvauspäällikkönä.