Mikä maksaa?

Blogi 21.3.2018

Mikä maksaa?

Moottoripyörien vakuutusmaksut herättävät keskustelua harrastelijapiireissä, sillä ne muodostavat merkittävän osan vuotuisista kokonaiskustannuksista. Moottoripyörien vakuutukset voidaan jakaa karkeasti kahteen tuotteeseen: 1) Lakisääteiseen liikennevakuutukseen, josta korvataan liikennevahingossa loukkaantuneiden henkilövahingot ja syyttömän osapuolen omaisuusvahingot sekä 2) vapaaehtoiseen kaskovakuutukseen, josta voidaan korvata mm. omalle moottoripyörälle aiheutunut vahinko.

Vakuutusyhtiöt hinnoittelevat tuotteensa riskiperusteisesti. Riskiin vaikuttavat todennäköisyys vahingon sattumisesta ja mahdollisen vahingon vakavuus. Toisin kuin vapaaehtoisessa kaskovakuutuksessa, liikennevakuutuksessa moottoripyörän hinta ei vaikuta vakuutettavan riskin suuruuteen. Halvallakin pyörällä voidaan aiheuttaa iso vahinko. Näin ollen moottoripyörän käyvän arvon vertaaminen liikennevakuutuksen vakuutusmaksuun on turhaa.

Riskiä arvioidaan tilastollisten todennäköisyyksien valossa 

Vaikka moottoripyöräilyn turvallisuus on kehittynyt myönteiseen suuntaan viime vuosina, on kaksipyöräinen henkilöautoa turvattomampi kulkupeli. Moottoripyörän hallinta erityisesti ääritilanteissa on haastavaa. Hallinnan menetys johtaa lähes poikkeuksetta kaatumiseen, joka kovavauhtisessa ajossa altistaa vammoille. Törmäystilanteessa kuljettajalla ja matkustajalla ei ole teräskuorta tai auton turvajärjestelmiä suojana. Moottoripyöräilyssä korostuu henkilövahingon riski.

Tilastojen mukaan moottoripyörien liikennevakuutusten korvauksista 95,3 % on henkilövahinkojen johdosta maksettavia korvauksia. Moottoripyörien liikennevakuutusten keskimääräiset henkilökorvaukset ovat lähes kaksi kertaa suurempia kuin kaikkien ajoneuvoryhmien keskimääräiset henkilökorvaukset yhteensä. Vuosina 2012–2016 sattui 13 moottoripyörävahinkoa, jossa vahinkotapauksen korvaukset ylittävät miljoona euroa. Melko kallista siis. Vakuutusmaksut on mitoitettava siten, että korvaukset voidaan maksaa. Oikotietä ei ole.

Kolikolla on kirkkaampi kääntöpuoli

Vakuutusmaksujen vastineeksi saa kattavuudeltaan sellaista vakuutusturvaa, jota ei käytännössä muiden lajien harrastajille ole tarjolla. Esimerkiksi pysyvään työkyvyttömyyteen johtavan vammautumisen johdosta voidaan maksaa eläkettä loppuelämän ajan.

Suomalaiseen liikennevakuutukseen liittyy myös eräs kansallinen erityispiirre, kuljettajapaikkasuoja. Sillä tarkoitetaan vahinkoon syyllisen kuljettajan oikeutta henkilövahinkokorvaukseen kuljettamansa ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Hyödyt korostuvat kaksipyöräisten kohdalla, jossa loukkaantumisvaarassa on usein moottoripyörän kuljettaja. Vastaavaa lakisääteisen turvan ulottamista myös syyllisen kuljettajan suojaksi ei yleensä tunneta muualla Euroopassa. Erot vakuutusturvan laajuudessa on hyvä tiedostaa vertailtaessa moottoripyörien vakuutusmaksuja esimerkiksi Suomen ja Saksan välillä.

Riskejä voi minimoida omilla valinnoilla ja toiminnalla

Kunnon ajovarusteet suojaavat säältä, ajoviimalta ja asfaltti-ihottumalta sekä vaimentavat tärskyjä kolari- ja kaatumistilanteissa. Huomiovärisellä vaatetuksella motoristi tekee itsensä näkyväksi muille tienkäyttäjille. Ajotaidon ylläpitoon ja parantamiseen tähtäävä ajoharjoittelu on suositeltavaa kuljettajan taitotasosta ja kokemuksesta riippumatta. Erityisesti ajokauden alkuun ajoitettu ”ruosteenpoisto” on hyödyllistä kokeneellekin motoristille. Moottoriradalla on hyvä harjoitella vaikkapa tehojarrutuksia, kanttaamista ja oikeiden ajolinjojen valintaa.

Tekninen vika onkin harvoin syynä onnettomuuksiin. Hyvä niin. Jos mieltymykset ja kukkaronnyörit antavat myöden, voi turvallisuuteen vaikuttaa kalustovalinnoilla. Hieman karkeistaen voidaan todeta, että uusi pyörä on turvallisempi kuin vanha. Vaikka moottoripyörien peruskonstruktio on pysynyt suhteellisen muuttumattomana, ovat nykypyörät mekaniikaltaan ja ajettavuudeltaan aivan eri luokkaa verrattuna vaikkapa muutaman vuosikymmenen takaisiin menopeleihin. Autoista tutut elektroniset turvavarusteet ovat viime vuosina tehneet tuloaan myös kaksipyöräisiin. Esimerkiksi lukkiutumattomat jarrut ja luistonestot yleistyvät jatkuvasti pyöräkannan uudistuessa.

Turvallisia kilometrejä. Pidetään tilastot siistinä. Se on kaikkien etu.

Antti Tuulensuu 

Twitter @AnttiTuulensuu

Antti toimii Liikennevakuutuskeskuksessa korvauspäällikkönä.