Liikennevakuutus, autovakuutus, täyskasko, osakasko?

Blogi 31.1.2017

Autovakuutus, ajoneuvoturva, superkasko, täyskasko, osakasko…. Vakuutusyhtiöiden markkinointiviestinnässä vilisee erilaista terminologiaa ja kauppanimiä, joilla viitataan yleisesti ajoneuvovakuuttamiseen. Ajoneuvovakuuttamisella tarkoitetaan tavanomaisesti liikenne- ja autovakuutuksen muodostamaa kokonaisuutta. Aina ei ole välttämättä ihan selvää millaisia riskejä autovakuutuksella katetaan.

Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus. Se tarkoittaa, että vakuutus on pakollinen ja vakuutusturva määritellään laissa. Liikennevakuutuksesta korvataan kaikkien liikennevahingossa loukkaantuneiden osapuolten henkilövahingot sekä syyttömän osapuolen omaisuusvahingot.  Itse tuote on siis samanlainen yhtiöstä riippumatta. Positiivista tässä on se, että tuotteen vertailu ja kilpailuttaminen on helppoa. Vaikka turva on sama, kilpaillaan liikennevakuutuksessakin hinnalla ja asiakaspalvelun laadulla.

Vapaaehtoisen autovakuutuksen, kansanomaisemmin kaskovakuutuksen, osalta vakuutusturvan sisältö määräytyy vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan välisen sopimuksen perusteella. Vapaaehtoisella autovakuutuksella voi täydentää lakisääteistä vakuutusta. Vapaaehtoisessa ajoneuvovakuutuksessa vakuutuksen kohteena on ajoneuvo. Lisäksi vapaaehtoisilla ajoneuvovakuutuksilla vakuutetaan tyypillisesti erilaisia ajoneuvon käyttöön liittyviä varallisuusriskejä, kuten vaurioituneen ajoneuvon käytön keskeytymisestä aiheutuvia menetyksiä. Vakuutuksenottajalla on harkintavalta minkä tasoista turvaa hankkii tai ottaako lisävakuutusta lainkaan.

Vapaaehtoisen autovakuutuksen tuotekehittely on periaatteessa vapaata, joten tarjonta on monipuolista. Valinnanvapaus on hyvästä, mutta se edellyttää vakuutuksenottajalta tarkkuutta, jotta vakuutetuksi tulevat nimenomaan ne riskit, joihin on ollut tarkoituskin varautua. Turvaa voi hankkia esimerkiksi kolarin, tieltä suistumisen, ajoneuvopalon, ilkivallan ja varkauden tai vaikkapa tuulilasirikon varalle. Tässäkin kohtaa kannattaa perehtyä, vertailla ja olla aktiivinen.

Uusi, vuoden alusta voimaan tullut liikennevakuutuslaki mahdollistaa monipuolisemmat hinnoittelumallit. Siitä voivat hyötyä mm. vakuutuksenottajat, jotka omistavat useita ajoneuvoja. Jotkut vakuutusyhtiöt ovat tämän jo tarjoamissaan vakuutuksissa huomioineet. Peli on avattu ja kilpailu toimii.

Antti Tuulensuu

Antti työskentelee Liikennevakuutuskeskuksessa korvauspäällikkönä.