Liikennevakuutettava vai ei?

Blogi 14.2.2017

Lähes aina liikennevakuuttaminen on helppoa ja yksinkertaista: vakuuttamisvelvollisuus on tiedossa ja vakuutusyhtiön helppokäyttöisellä palvelulla saa hoidettua ajoneuvon vakuuttamisen ja rekisteröinnin yhdellä kertaa. Tulkitsemista vaativat tilanteet sen sijaan ovat niitä, jotka nostavat tunteet pintaan.

Liikennevakuutuslaki uudistui tämän vuoden alussa. Lakiuudistuksella pyrittiin muun muassa selkeyttämään liikennevakuuttamisvelvollisuuden rajoja. Lakia saatiin nykyaikaistettua ja selkeytettyä monelta osin. Rajapintoihin jää sääntöjä parannellessa silti aina tulkintaa vaativia tapauksia.

Liikennevakuuttamisen yleinen periaate on varsin selkeä: Liikennevakuutuslain mukaan ajoneuvolle*, jonka pysyvä kotipaikka on Suomessa, on otettava liikennevakuutus.

Pääsääntöön on kuitenkin olemassa poikkeuksia tiettyjen ajoneuvojen osalta sekä joissakin tilanteissa, joissa ajoneuvon ei katsota olevan liikennekäytössä. Lisäksi rekisteröintivelvollisuuden vaikutus ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuuteen aiheuttaa joskus sekaannusta.

Yleinen väärinkäsitys: jos ei tarvitse rekisteröidä, ei tarvitse liikennevakuuttaa

Se, täytyykö ajoneuvo rekisteröidä vai ei, ei yksin ratkaise ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuutta. Käytännössä kaikki rekisteröitävät ajoneuvot on liikennevakuutettava, mutta kaikkia liikennevakuutettavia ajoneuvoja ei tarvitse rekisteröidä. Esimerkiksi osaa mönkijöistä ei tarvitse rekisteröidä, mutta liikennevakuutus niille täytyy silti ottaa.

Yleinen väärinkäsitys: liikenteeseen käyttäminen tarkoittaa vain tieliikennettä

Epäselvyyttä ajoneuvoa vakuutettaessa aiheuttaa usein se, että liikennevakuutuslain tarkoittama liikenne on käsitteellisesti laajempi kuin miten liikenne yleisesti ymmärretään tai mitä tieliikennelaki liikenteellä tarkoittaa.

Moottoriajoneuvoa käytetään liikennevakuutuslain mukaan liikenteessä myös silloin, kun sitä käytetään tai siirretään teiden ulkopuolella, kuten piha-alueilla, pelloilla, metsässä tai jäällä. Vakuuttamisvelvollisuus kattaa siis laajemman alueen kuin rekisteröintivelvollisuus.

Poikkeus vakuuttamisvelvollisuudesta: moottorityökoneet ja traktorit

Esimerkkinä liikennevakuutuslaissa mainituista vakuuttamisvelvollisuuden poikkeuksista ovat moottorityökoneet ja traktorit. Liikennevakuutusta ei tarvitse ottaa sellaiselle moottorityökoneelle tai traktorille, jota ei tarvitse rekisteröidä ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 kilometriä tunnissa.

Yllä mainittu selkeän kuuloinen poikkeus voi lähempää katsottuna tuottaa haasteita:

Ensinnäkin rakenteellinen nopeus ei ole aina tiedossa, etenkään vanhojen työkoneiden osalta.Toiseksi, vaikka laitteen rakenteellinen nopeus olisi alhaisempi kuin 15 km/h, täytyy osata arvioida laitteen luonteen ja käyttöalueen perusteella edellytetäänkö siltä rekisteröimistä. Tällöin siirrytään liikennevakuutuslain tulkitsemisesta ajoneuvolain puolelle.

Kaikkiin liikennevakuuttamista koskeviin kysymyksiin uusi liikennevakuutuslaki ei anna suoraan vastausta. Vakuutusyhtiöistä ja Liikennevakuutuskeskuksesta saa kuitenkin apua vakuuttamisen raja-alueilla olevien ajoneuvojen tapauskohtaiseen tulkitsemiseen.

Lauri Linna

Lauri toimii Liikennevakuutuskeskuksessa vakuutuspäällikkönä.

* Ajoneuvo on lain mukaan moottoriajoneuvo, joka on tarkoitettu kulkemaan mekaanisella voimalla maata, mutta ei raiteita pitkin, sekä kytketty tai irrallinen perävaunu.