Koululaiset tulevat liikenteeseen – ole valmis!

Blogi 7.8.2017

Partiolaisten tunnus ole valmis on erittäin käyttökelpoinen myös liikenteessä ja liikenneturvallisuudessa. Rutiinireiteillä kulkiessa kaikki tuntuu olevan aina samanlaista: työmatkalla vastaan tulevat samat ihmiset, rengas tärähtää aina tuttuun kuoppaan ja joku on aina vienyt viimeisen parkkipaikan.

Kuitenkin liikkujalla on kulkutavasta riippumatta koko ajan ’muutamia muuttujia’ ennakoitavana  myös jokapäiväisillä reiteillä tutussa ympäristössä. Yllätyksiä aiheuttavat esimerkiksi oma kulkuneuvo, muuttuneet liikennejärjestelyt tai vaikkapa porttikongista peruuttava jakeluauto. Yllättävistä tilanteista kunnialla selviytymistä auttaa keskittyminen liikkumiseen ja pelivara. Pitää siis olla valmis.

Ajankohtainen erityistä valmiutta vaativa asia on koulujen alku ja liikenteeseen tulevat koululaiset. Varsinkin ensimmäisiä kertoja itsenäisesti koulumatkaa liikkuvat ekaluokkalaiset vaativat erityishuomiota ja valppautta kaikilta tienkäyttäjiltä.

Myös kiinteistöjen omistajat ja tienpitäjä voivat kirjaimellisesti kantaa kortensa kekoon huolehtimalla liikennejärjestelyiden selkeydestä ja poistamalla turhat näkemistä haittaavat esteet. Esimerkiksi hoitamattomana rehottava kasvillisuus voi muodostaa vaarallisia katveita. 

Taajamaonnettomuuksissa moottoriajoneuvon kuljettajalle tyypilliset riskitekijät puhuvat myös valppauden ja valmiina olemisen tärkeydestä. Jalankulkijan tai pyöräilijän kuolemaan johtaneissa taajamaonnettomuuksissa riskitekijöitä ovat useimmiten vähäinen ajokokemus tai tottumattomuus ajoneuvoon, tuttuun ympäristöön luottaminen sekä puutteellinen kevyen liikenteen havainnointi. Liian korkea ajonopeus on monesti edesauttanut onnettomuuden syntyä ja pahentanut seurauksia. Lisäksi taajamissa tyypillisiä riskejä ovat rakenteiden aiheuttamat katvealueet ja näkemäesteet.

Partiolaisten ihanteet myös liikenteeseen?

Partiolaisten tunnuksen lisäksi myös heidän ihanteensa ovat monin tavoin käyttökelpoisia ja sovellettavissa liikkumisessa ja sen turvallisuudessa:

  • kehittää itseään ihmisenä
  • kunnioittaa toista ihmistä
  • tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
  • rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  • olla luotettava
  • rakentaa ystävyyttä yli rajojen
  • etsiä elämän totuutta

Toivotetaan koulujen alkaessa uusi liikkujavuosikerta tervetulleeksi liikenteen ihmeelliseen maailmaan kärsivällisesti opastamalla ja varomalla. Hyvien kokemuksien välityksellä oppi menee parhaiten perille.

Esa Räty

Esa toimii liikenneturvallisuustutkijana OTIssa. Onnettomuustietoinstituutti on osa Liikennevakuutuskeskusta.