Kaista-avustin vastaa merkittävyydeltään turvavyön keksimistä

Blogi 4.4.2019

Juuri valmistuneessa OTIn apurahalla rahoitetussa tutkimuksessa arvioin, mitkä tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieltä suistumiset ja kohtaamisonnettomuudet eli törmäykset olisi voitu estää, jos kaista-avustin olisi ollut käytössä kaikissa onnettomuuksissa mukana olleissa henkilö- ja pakettiautoissa. Kaista-avustin on turvajärjestelmä, joka pyrkii pitämään auton kaistalla puuttumalla tarvittaessa ohjaamiseen. Kyseessä ei siis ole kaistavahti, joka ainoastaan varoittaa kaistalta poistumisesta, mutta ei korjaa ohjausliikettä.

Tutkimuksen aineisto koostuu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2014–2016 tutkimista kuolemaan johtaneista henkilöautojen onnettomuuksista. Tutkintaan valittiin suistumis- ja kohtaamisonnettomuudet, koska juuri näissä tapauksissa on kyse kaistalta ulosajautumisesta ja kaista-avustin on niiden estämisessä relevantti. Parhaimmillaan kaista-avustimen mahdollisuus parantaa liikenneturvallisuutta voi olla huomattava, sillä suurin osa tieliikenteessä tapahtuvista kuolemista on juuri näitä kaistalta ulosajautumisesta johtuvia.

Onnettomuustutkinta-aineiston avulla oli mahdollista arvioida case by case, tapauskohtaisesti, olisiko kaista-avustin voinut estää onnettomuuden. Kyseessä on siis kaista-avustimesta aiemmin tehtyjä arvioita syvällisemmin tutkittu tulos, sillä aineisto mahdollistaa useiden kaista-avustimen toiminnan kannalta olennaisten tekijöiden huomioimisen. Tulos oli, että kaista-avustin olisi voinut estää 27 prosenttia onnettomuuksista. Siis joka neljännen kaistalta ulosajautumisesta johtuneista kuolonkolareista. On vaikea keksiä, mikä toinen nykyajan turvajärjestelmä voisi estää yhtä merkittävän osan kuolemista! Kaista-avustimen yleistyminen kaikkiin autoihin olisi merkittävyydeltään vastaava siihen, kun turvavyö aikanaan yleistyi.

Entä tapaukset, joissa kaista-avustin ei olisi voinut estää onnettomuutta? Yleisimmin kyse oli kuljettajan toimintaan liittyvistä tekijöistä sekä kaistamerkintöjen kuluneisuudesta, puuttumisesta tai peittymisestä lumeen. Kuljettajaan liittyvät tekijät ovat esimerkiksi sairauskohtauksia ja tietoisesti aiheutettuja onnettomuuksia. Nimensä mukaisesti kaista-avustin antaa tukea, mutta vastuu ajamisesta on kuitenkin edelleen kuljettajalla.

Kaista-avustin on kuitenkin vasta yleistymässä autokantaan. Tutkimustuloksen perusteella on toivottavaa, että autovalmistajat lisäisivät kaista-avustimia autoihin ja automyyjät opastaisivat asiakkaitaan teknologian käyttöön. Myös Euroopan Komissio puoltaa kaista-avustimen käyttöä. Kaista-avustinta on ehdotettu pakolliseksi turvavarusteeksi uusiin autoihin vuodesta 2022 alkaen.

Myös väylien kunnossapito osoittautui tutkimuksessa merkittäväksi tekijäksi. Kaistamerkintöjen näkyvyys on edellytys kaista-avustimen toiminnalle, joten talviaikana teiden ja katujen oikea-aikaisella aurauksella on merkitystä. Kuluneita tai puutteellisia kaistamerkintöjä olisi myös tarvittaessa uusittava nopeammin. Suuri osa kuolemaan johtavista onnettomuuksista tapahtuu lumettomana aikana, kesäkuukausina.

Roni Utriainen

Roni työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä.
Twitter @utriainen_roni, roni.utriainen(at)tuni.fi

Tutkimus: Kaista-avustimen potentiaaliset turvallisuusvaikutukset 2019 (pdf)

Lisää tutkimuksia, joissa OTI on ollut mukana tai joihin on käytetty OTIn aineistoja sivulla OTIn tutkimukset.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.