Rajaliikennevakuutus

Milloin tarvitaan rajaliikennevakuutusta?

Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuotavalle ulkomailla rekisteröidylle ajoneuvolle tulee ottaa rajaliikennevakuutus mikäli:

  • ajoneuvo on rekisteröity vihreä kortti -järjestelmän ulkopuoliseen maahan tai
  • ajoneuvolla ei ole voimassa olevaa vihreää korttia.


Lisäksi tilanteessa, jossa vihreän kortin voimassaolo päättyy ennen maasta poistumista, jäljellä olevaksi ajaksi on otettava rajaliikennevakuutus.

Rajaliikennevakuutuksen lyhin voimassaoloaika on 30 päivää ja enimmäispituus 1 vuosi.

Rajaliikennevakuutusta ei myönnetä ETA-maassa rekisteröidylle ajoneuvolle. Ajoneuvon on oltava vakuutuksen alkaessa Suomessa tai rajalla tulossa Suomeen. Rajaliikennevakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö tai Liikennevakuutuskeskus. Lisäksi tullitoimipaikat myyvät rajaliikennevakuutuksia Liikennevakuutuskeskuksen lukuun.

Rajaliikennevakuutus on voimassa koko ETA-alueella ja Sveitsissä. Ajoneuvon rajaliikennevakuutuksesta korvataan ajoneuvon kuljettajalle aiheutunut henkilövahinko kuitenkin vain, jos vahinkotapahtuma on sattunut Suomessa, Ruotsissa tai Norjassa.

Rajaliikennevakuutus ei kerrytä vakuutus- ja vahinkohistoriaa eikä oikeuta bonukseen.

Lataa tästä rajaliikennevakuutuksen vakuutusehdot.

Huom! 1.1.2017 alkaen Liikennevakuutuskeskuksesta hankittavat rajaliikennevakuutukset voi maksaa vain maksukortilla.

06.06.2018