Vihreä kortti

Vihreä kortti on kansainvälinen todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta.

Vihreän kortin antaa liikennevakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö. Vihreä kortti tulee esittää liikennevahingon yhteydessä sekä tarvittaessa rajaviranomaisille.

16.03.2015