Liikennevakuutuslaki (Finlex) tuli voimaan 1.1.2017.

Liikennevakuutuslain kokonaisuudistus selkiytti olemassa ollutta sääntelyä ja vähensi sen tulkinnanvaraisuutta. Modernimmassa laissa korjattiin vanhan lain puutteita ja varauduttiin samalla myös tulevaisuuden muutoksiin, esimerkiksi ajamisen automatisaation lisääntymiseen. 

Lain perusperiaatteet pysyivät ennallaan. Perusperiaatteilla tarkoitetaan lain soveltamisalaa, vakuuttamisvelvollisuutta, vahinkojen korvaamisen periaatteita ja korvausetuuksia.

Lakimuutos tarkoitti kuitenkin monia käytännön muutoksia. Esimerkiksi liikennevakuutuksen laiminlyönnin seuraukset kovenivat ja vahingonkärsineen oikeusturva parani. Lisäksi vakuutusyhtiöt voivat nyt ottaa tuotteissaan vahinkohistorian aiempaa joustavammin huomioon.

Alle on koottu kysymyksiä ja vastauksia uudistuneesta liikennevakuutuslaista aihealueittain:

Infograafi 2017 voimaan tulleesta liikennevakuutuslaista, lue tarkempi kuvaus sisällöstä erillisestä infograafin yhteydessä olevasta kuvauksesta.