Mitä vahinkoja LVK:lle ilmoitetaan?

Liikennevakuutuskeskus hoitaa vakuuttamattomien ja tuntemattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot, ulkomaalaisten ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja, siirto- ja rajaliikennevakuutettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot, ajoneuvojen aiheuttamat porovahingot sekä vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot. Lue tarkemmin sivulta LVK:n korvaamat vahingot.

Tilastot LVK:lle ilmoitetuista vahingoista

Tilastoista tehdyt infograafit saa ladattua alla olevista linkeistä. Infograafin tietosisältö löytyy myös taulukosta, kunkin tiedoston sivulta 2. Raportit avautuvat uuteen ikkunaan.

Liikennevakuutuskeskukselle ilmoitetut liikennevahingot 2015–2020 (pdf) 

Sisältää:

  • vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat vahingot
  • tuntemattomien ajoneuvojen aiheuttamat vahingot
  • ulkomaisten ajoneuvojen aiheuttamat vahingot
  • siirtovahingot eli siirtoluvalla liikenteessä olleiden ajoneuvojen aiheuttamat vahingot
  • edustaja- ja elinvahingot eli ulkomailla sattuneet vahingot, joissa Liikennevakuutuskeskus on toiminut ulkomaisen vakuutusyhtiön edustajana tai nimetyn edustajan puuttuessa korvauselimenä

Vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat vahingot 2017–2020 (pdf)

Moottoriajoneuvojen aiheuttamat porovahingot 2015–2020 (pdf)