Sivun alasivut:

OTI-vuosiraportti 2020

Vuosi 2020 oli liikenteessä synkkä etenkin jalankulkijoille

Vuonna 2020 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikkiaan 219 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Tutkituista onnettomuuksista kootussa OTI-vuosiraportissa on keskitytty niihin 188 onnettomuuteen, joissa osallisena olleet henkilöt kuolivat törmäyksessä saamiinsa vammoihin, eivät sairauskohtaukseen.

  • Moottoriajoneuvo-onnettomuuksia 148 
  • Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksia 40
  • Onnettomuuksissa kuoli 203 ihmistä. 

Voit avata raportin kokonaisuudessaan tästä, tai valita itseäsi kiinnostavat osiot alla olevista kuvallisista nostoista. Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

Avaa OTI-vuosiraportti 2020 kokonaisuudessaan (pdf)

Autonperä kurtussa

Muutoksia aineistossa

Vuoden 2020 aineistoa käsittelevässä raportissa sairauskohtausonnettomuudet eriytettiin ensimmäisen kerran muusta tutkinta-aineistosta. Tilastointi noudattaa nyt paremmin virallisen tieliikenneonnettomuustilaston linjaa. Myös raportissa esiintyvien aiempien vuosien onnettomuudet on rajattu kuten vuoden 2020 aineisto, eli aikasarjoissa esiintyvät vuodet ovat keskenään vertailukelpoisia.

Sen sijaan uudessa vuoden 2020 vuosiraportissa esitetyt luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempina vuosina tehtyjen OTI-vuosiraporttien lukuihin, sillä niissä sairauskohtausonnettomuuksia ei ole eritelty muista onnettomuuksista.