Sivun alasivut:

Liikennevakuutuksen riskitutkimus ajoneuvoryhmittäin

Lataa liikennevakuutuksen riskitutkimus ajoneuvoryhmittäin vuodelle 2022 (pdf)

Vuosittainen riskitutkimus toteutetaan siten, että vakuutusyhtiöt toimittavat vakuutus- ja vahinkokohtaisesti vakuutuskantansa ja vahinkotietonsa Liikennevakuutuskeskukselle.

Aineistona riskitutkimuksessa vuodelle 2022 on käytetty:

  • ajoneuvojen vakuutuskantaa vuosilta 2016–2020
  • sattumisvuosien 2016–2020 vahinkoaineistosta 31.12.2020 mennessä maksettuja korvauksia

LVK laskee näiden tilastoaineistojen perusteella omaisuus- ja henkilövahinkojen riskimaksut ajoneuvolajeittain (henkilöautot, kuorma-autot ja niin edelleen) ja käyttötarkoituksittain (yksityinen, ammattimainen ja vuokrattu ilman kuljettajaa).

Tämän jälkeen LVK toimittaa laskelmat jäsenyhtiöille ja Finanssivalvonnalle. Yhtiöt voivat hyödyntää riskitutkimusta vakuutusmaksuja määrätessään sopivaksi katsomallaan tavalla.

Riskitutkimuksessa esitetään kolmenlaisia lukuja:

  • havaittuja lukuja
  • lopullisiksi arvioituja lukuja
  • tilastollisia tunnuslukuja

Itse riskimaksuluvut löytyvät viimeisistä taulukoista.