Liikennevakuutuslaki 2.0

Blogi 8.11.2016

Julkisuudessa on puhuttu mm. päivityspaketista, kokonaisuudistuksesta ja autoteollisuuden termein pelkästä "faceliftistä". Mikä onkaan todellisuus?

Lakiuudistus on ollut melkoinen ponnistus valmistelusta vastuussa olevalta sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM), mutta myös muilta valmisteluun osallistuneilta tahoilta. Suomessa on yli viisi miljoonaa liikennevakuutusta, joten siihen liittyvät lainsäädäntöhankkeet koskettavat laajaa ihmisjoukkoa.

Eri intressipiirien edunvalvonnalliset tavoitteet olivat monipuolisesti edustettuina lausuntokierroksen aikana. Laaja yhteisymmärrys vallitsi ennen kaikkea siitä, että lain nykyaikaistaminen on tarpeen eikä vakuutuksenottajien asemaa ja oikeusturvaa tule heikentää.

Enemmän kuin kasvojenkohotusta

Uusi laki on rakenteeltaan ja termistöltään entistä selkeämpi, kattavampi ja modernimpi. Lailla täsmennetään mm. vakuuttamisvelvollisten ajoneuvojen piiriä ja kovennetaan vakuuttamatta jättämisen seurauksia. Samalla pyritään nopeuttamaan vahinkojen korvauskäsittelyä ja lisäämään vakuutusyhtiöiden kilpailua vapauttamalla ns. bonussääntelyä. Käytännössä tämä tarkoittaa vakuutus- ja vahinkohistorian vapaamman käytön mahdollistamista vakuutuksen hinnoittelussa.

Uusi laki varautuu myös liikenteen automatisaatioon. Jatkossa liikennevakuutuksesta maksettuja korvauksia voi tuotevastuulain nojalla hakea takaisin vastuussa olevalta taholta, kuten ajoneuvon tai sen osan valmistajalta ("missä vika, siellä vastuu").

Pikaisella katsauksella ja ottaen huomioon lain valmisteluun käytetty aika, voi lopputulos vaikuttaa hieman vaisulta. Isompien muutosten tekemättä jättämiseen on kuitenkin useita perusteltavissa olevia syitä. Ensinnäkin Suomen liikennevakuutusjärjestelmä on kansainvälisellä vertailulla jo nykyisin hyvin kattava ja liikenteen käyttäjiä turvaava. Esimerkiksi Suomessa itsestäänselvyytenä pidettävä kuljettajanpaikkasuoja (=liikennevakuutus korvaa myös vahingon aiheuttaneen kuljettajan henkilövahingot) on itse asiassa Euroopassakin harvinaisuus. Toisekseen, huomattava osa liikennevakuutusta koskevasta säätelystä tulee ns. annettuna kansainvälisestä lainsäädännöstä.

Uutta liikennevakuutuslakia voidaan pitää pääosin onnistuneena. Lailla ei kuitenkaan ratkaistu kaikkia niitä mm. korvauspiiriin ja määräaikoihin liittyviä epäselvyyksiä, joihin vakuutusala olisi toivonut selvennystä. Kuten aina, lain todellinen sisältö ja mahdolliset puutteet ilmenevät vasta kun lakia päästään soveltamaan.

Blogin alussa esitettyyn kysymykseen uudistuksen vaikutuksesta; kirjoittajan mielestä kyse on ehdottomasti enemmän kuin kasvojenkohotuksesta, muttei ehkä kuitenkaan kokonaisuudistuksesta. Kenties voisi puhua liikennevakuutuslaki 2.0:sta.

Visa Kronbäck

Visa toimii Liikennevakuutuskeskuksessa lakiasiainpäällikkönä.