Opas: Näin vähennät moottorikelkkailun riskejä hyvällä valmistautumisella

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) on laatinut yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa safariyrityksille käytännölliset ohjeet moottorikelkkailun turvallisuuden parantamiseksi.

Lataa opas pdf-muodossa:


Jos tarvitset painokelpoisen version oppaasta, laita viesti Liikennevakuutuskeskuksen ja OTIn viestintään: viestinta(@)vakuutuskeskus.fi

Tälle sivulle löytää suoraosoitteella: www.oti.fi/kelkkaopas

08.02.2019